KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1540/2006

14/10/06
ing František Smítal / KIS Pardubice

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1540/2006 ze dne 13. října 2006, kterým se pro rok 2006 povoluje výplata záloh na některé přímé platby stanovené v nařízení Rady (ES) č. 1782/2003.

Zařazeno v Aktuálně