KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

VIN AGRO, s.r.o.

30/10/06

Společnost VIN AGRO, s.r.o. převzala cenu Výstaviště Lysá nad Labem.

VIN AGRO, s.r.o., Praha 9 – Vinoř.

Od roku 1990 se začal Státní statek hlavního města Prahy rozpadat na menší celky, pozemky a budovy se vydávaly restituentům a vznikaly zde po více než 40ti letech socialistického zemědělství nové soukromé subjekty. Jedním z těchto subjektů se stala společnost VIN AGRO s.r.o. Společnost VIN AGRO s.r.o. byla založena 15. října 1992 pěti společníky, kdy postupně odkoupila od restituentů jejich restituční nároky vůči Státnímu statku hl. m. Prahy a pronajala si další půdu.

V roce 1993 začala společnost hospodařit na výměře 130 hektarů. V současné době obhospodařuje 920 ha orné půdy a poskytuje služby okolním zemědělským společnostem a soukromým zemědělcům ve Středočeském kraji (orba, setí, ochrana rostlin, sklizeň) na ploše cca 500 ha. Po zrušení živočišné výroby se změnila i struktura pěstovaných plodin. Začala se pěstovat řepka a hořčice, ukončilo se pěstování pícnin a hnojení statkovými hnojivy. Podnik se zabývá rostlinnou výrobou, výrobou osiv a zemědělskými i nezemědělskými službami. Výnosy plodin jsou u pšenice 6 t/ha,  u ječmene 6,15 t/ha a u řepky 3,67 t/ha. Podnik zaměstnává 16 lidí.

Protože každoročně dochází ke snižování obdělávaných ploch v důsledku výstavby silnic, obytných celků apod., společnost se zaměřuje na poskytování služeb pro okolní zemědělské podniky ve Středočeském kraji, logistická a nákupní centra. Podílí se také na budování golfového hřiště ve Vinoři.

Společnost VIN AGRO, s.r.o. převzala cenu Výstaviště Lysá nad Labem.

Zástupce společnosti pan Černý přebírá ceny od ředitele VLL