KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zemědělská společnost Kosova Hora, a.s.

30/10/06

Zemědělská společnost Kosova Hora, a.s. obdržela cenu ministryně zemědělství ČR Mileny Vicenové.

Zemědělská společnost Kosova Hora, a.s., bývalý okres Příbram, píše svou historii od roku 1953, kdy bylo založeno JZD Kosova Hora.

V průběhu let docházelo postupně ke slučování s okolními družstvy až do roku 1992, kdy bylo družstvo transformováno na družstvo vlastníků a o rok později se změnilo na akciovou společnost.

V roce 2006 podnik obhospodařuje celkem 3 513 ha zemědělské půdy zařazené do méně úrodných oblastí LFA. Rozhodujícím předmětem podnikání je zemědělská výroba včetně prodeje rozpracovaných zemědělských výrobků a řeznictví. Společnost se zaměřuje na výrobu mléka (850 dojnic s užitkovostí 7249 l mléka za rok), chov skotu a prasat a provozuje jatka Sedlčany. Rostlinná výroba zabezpečuje především potřebu krmiv. Hlavními pěstovanými obilovinami jsou pšenice ozimá (výnos v roce 2005 5,29 t/ha), ječmen jarní (4,06 t/ha), žito (5,94 t/ha) a triticale (5,24 t/ha). Z olejnin se pěstuje řepka ozimá (2,9 t/ha), z okopanin brambory průmyslové i konzumní (27,7 t/ha).

Ve společnosti Kosova Hora je zaměstnáno 174 osob. Podnik ročně investuje s využitím operačních programů cca 20 mil. Kč. V příštím roce společnost zamýšlí přestavět kravín pro 568 krav na kejdové hospodářství. V rostlinné výrobě se počítá s rozšířením skladovací kapacity na obilí o 1112 t. Vybavení podniku technikou je na dobré úrovni.

Zemědělská společnost Kosova Hora, a.s. obdržela cenu ministryně zemědělství ČR Mileny Vicenové.

Pan Vaněk přebírá pro společnost cenu ministryně zemědělství