KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zemědělská společnost Přestavlky, a.s.

30/10/06

Zemědělská společnost Přestavlky, a.s. obdržela cenu ministra životního prostředí ČR Petra Jana Kalaše.

Zemědělská společnost Přestavlky, a.s., bývalý okres Benešov, vznikla na základě spojení Zemědělského a obchodního družstva Přestavlky u Sedlce se společností Červený Újezd, a.s. Nový název a sídlo společnosti byl zapsán s účinností od 1.2.2005.

Společnost hospodaří na 1920 ha zemědělské půdy v nadmořské výšce od 450 do 620 m v bramborářské výrobní oblasti. Veškerá zemědělská půda je zařazena do LFA. Zemědělská společnost se zabývá klasickou zemědělskou výrobou. V rostlinné výrobě se pěstuje zhruba 200 ha řepky, 400 ha pšenice, 300 ha ječmene, 100 ha žita, 50 ha průmyslových brambor a na zbývající orné půdě  krmné plodiny (kukuřice na siláž a jetele).
V živočišné výrobě se chová český strakatý skot s uzavřeným obratem stáda. Výroba je zaměřena na dodávku mléka a hovězího masa. Celkový stav skotu činí cca 880 kusů. Okrajově se společnost stále zabývá chovem prasat při stavu prasnic 40 kusů.

Dalším zdrojem příjmů je poskytování zemědělských služeb sousedním podnikům i drobným podnikatelům, především ve sklizni obilovin, kukuřice a lučních porostů. Celkový chod podniku zajišťuje 41 zaměstnanců.

Zemědělská společnost Přestavlky, a.s. obdržela cenu ministra životního prostředí ČR Petra Jana Kalaše.

Zástupce společnosti pan Sládek při přebírání ceny