KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zemědělská statistika EU-25

21/10/06
Ing. Alexandra Kvasničková / Agronavigátor

Je k dispozici publikace Evropské komise a Eurostatu vydaná v říjnu 2006. Údaje za období 1995–2004.

Evropská komise a Eurostat uveřejnily dne 18. října 2006 publikaci pod názvem “Agricultural statistics”. Uvedená publikace obsahuje přehled zemědělské statistiky: všeobecná statistika, statistika rostlinné a živočišné produkce, struktura farem, ceny aj. Většina údajů je uvedena pro 25 členských států EU. Statisticky sledované období je v rozmezí let 1995–2004. V příloze 1 je uvedena obálka publikace, v příloze 2 obsah publikace.

Příloha 1: Agricultural statistics (obálka)
Příloha 2: Agricultural statistics (obsah, 83 stran)

Knihkupectví EU

Zařazeno v Aktuálně