KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Nová kancelář pro zemědělské restituce

09/11/06
Ing. Michal Bratršovský / KIS Vysočina

Na MZe byla nově otevřena kancelář pro zemědělské restituce

Zařazeno v Aktuálně