KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Změny v předpisech o přepravě zvířat

06/12/06
Ing. Pavla Schneiderová / Agronavigátor

Dne 5. ledna 2007 vstoupí v platnost ve všech zemích EU, tj. i v České republice, nařízení Rady (ES) č. 1/2005, o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností.

 Jednou ze změn, vyplývajících z tohoto nařízení, je nutnost výměny osvědčení o odborné kvalifikaci dopravce přepravujícího zvířata a průkazů osoby přepravující zvířata, vydaných na základě § 8k odst. 3 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, za nová osvědčení o způsobilosti pro řidiče a průvodce podle čl. 17 odst. 2 výše zmíněného nařízení Rady.

Přestože krajské veterinární správy již v této věci oslovily registrované přepravce zvířat a těm, kteří na jejich výzvu reagovali, výměnu provedou, vyzývá SVS ČR držitele starých osvědčení a průkazů, aby se o nová osvědčení přihlásili osobně nebo písemně na Ústřední komisi pro ochranu zvířat, která sídlí v budově Ministerstva zemědělství, Těšnov 17, Praha 1, PSČ 117 05.

Nařízení Rady je k dispozici na webových stránkách SVS ČR – www.svscr.cz, pod odkazem „Pohoda zvířat“  i na webových stránkách ÚKOZ – www.mze.cz/cz/ukoz/.

SVS, 1.12.06

Zařazeno v Aktuálně