KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

15. evropská konference o biomase

25/01/07
Ing. Alexandra Kvasničková / Agronavigátor

Konference s doprovodnou výstavou se uskuteční v Berlíně (SRN) ve dnech 7.–11. května 2007.

Ve dnech 7.–11. května 2007 se uskuteční v Mezinárodním kongresovém centru v Berlíně (ICC Berlin) 15. evropská konference a výstava se zaměřením na biomasu. Podtitul akce je: “Biomasa pro energii, průmysl a ochranu klimatu – od výzkumu po uvedení na trh”. Očekává se účast více než 1 200 návštěvníků z více než 70 zemí. Jde o akci sponzorovanou EU a řadou dalších subjektů. Program konference se zaměření na čtyři hlavní témata:
1. zdroje biomasy,
2. konverze biomasy,
3. trh,
4. politika.
 
Pro ty, kteří se zaregistrují na uvedenou akci do 23. března 2007, je poskytnuta výrazná sleva. Možnosti registrace zde.  
Předcházející, tj. 14. konference o biomase se uskutečnila v Paříži ve dnech 17.–21. října 2005. Zúčastnilo se jí rekordních 1142 účastníků ze 78 zemí celého světa. Záběry z konference 2005.
 
Je k dispozici sborník 593 příspěvků ze 14. evropské konference o biomase.
Biomasa je předmětem řady dalších výzkumných projektů.  

Zařazeno v Novinky