KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

EECI-Network: výzkumný projekt EU

19/01/07
Ing. Alexandra Kvasničková / Agronavigátor

V rámci projektu byla vytvořena Evropská základna pro energetické plodiny (EECI).

V roce 1997 se začal řešit projekt vytvoření evropské základny (sítě) pro energetické plodiny. Cílem bylo vytvořit internetovou stránku, která by zprostředkovávala snadný přístup do čtyř databází.
Po dvouletém řešení byl cíl projektu splněn a uživatelé tak mají k dispozici European Energy Crops InterNetwork (Evropskou základnu pro energetické plodiny). Informace do této sítě poskytuje 19 známých institutů.
Biobase Archive lze vyhledávat záznamy podle produkce, získávání+zpracování a využití energetických plodin i pro celý řetězec.
ActerBase obsahuje krátké informace o institucích, organizacích, společnostech a osobách, které jsou aktivní na poli energetických plodin.
Některé další služby již nejsou v současné době prostřednictvím této základny zprostředkovávány.
EECI-Network řídí BTG (Biomass Technology Group), což je nezávislá soukromá firma, která se více než 20 let specializuje na proces konverze biomasy na užitečná paliva a energii. V srpnu 2005 vydala BTG publikaci “Příručka zplyňování biomasy”, kterou si lze objednat  za 90 EUR. BTG zajišťuje výzkumné i konzultační služby.
Vznik EECI–Network financovala Evropská komise (program FAIR, 1994–1998) a NOVEM (Nizozemská agentura pro energetiku a životní prostředí).
 

Zařazeno v Novinky