KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Posuzování rizika GMO na životní prostředí

16/02/07
Ing. Alexandra Kvasničková / Agronavigátor

Spolupráce členských států EU a EFSA. Řada kontaktů na zdroje informací o GMO. Kolokvium EFSA ke GMO.

Experti z Francie, Německa, Španělska a Nizozemí se dne 30. ledna 2007 setkali s experty Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA), kteří jsou aktivní v pracovní skupině zabývající se posuzováním rizika GMO na životní prostředí. Tato pracovní skupina je součástí panelu GMO (EFSA-GMO). Na schůzce se diskutovalo o tom, jak posuzovat údaje uváděné v žádostech o schválení pěstování GMO plodin v Evropě, konkrétně plodin tolerujících herbicidy a rezistentních vůči hmyzu.
Pokud jde o posuzování rizika GMO na životní prostředí, evropská legislativa poskytuje rámec pro kooperaci mezi EFSA a členskými státy. Na základě tohoto budou uvedené čtyři státy EU nápomocny EFSA v této oblasti.
Kromě uvedené spolupráce EFSA s členskými státy EU se v červnu 2007 uskuteční další kolokvium EFSA. Tentokrát bude zaměřené na posuzování rizika GMO na životní prostředí. Podrobnosti k uvedenému kolokviu budou uveřejněny během jara 2007 na stránkách EFSA.
Další informace o procesu posuzování rizika GMO jsou k dispozici v dokumentu “EFSA and GMOs”. Problematika bezpečnosti GMO je rovněž zpracována ve formě otázek a odpovědí. Přehled GM produktů schválených v EU. Společné výzkumné centrum (JRC) Evropské komise provozuje internetovou stránku věnovanou GMO. Přehled internetových stránek členských států EU věnovaných GMO. Problematika GMO v ČR.
 

Zařazeno v Rostlinná výroba