KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Žádosti o dotace na pěstování energetických rostlin

05/02/07
Radek Krejčí / Obnovitelné zdroje energie

Upozornění.

Podpora pěstování energetických rostlin se řídí Zásadami pro poskytování dotací Ministerstva zemědělství ČR, podle programu 1. U.: „Podpora pěstování bylin pro energetické využití“.

 

V letošním roce 2007 došlo při poskytování těchto dotací ke 2 podstatným změnám:

 

• poskytovaná částka se s nejvyšší pravděpodobností zvyšuje až do výšky 3000 Kč/ha  (oproti předchozím rokům, kdy byla dotace do výše 2000 Kč/ha). Společně s plošnou dotací na zemědělskou půdu (SAPS), která je přibližně kolem 2500 Kč/ha, tak pěstitel získá kolem 5. 500 Kč/ha, 

• termín podání žádosti o dotace je v roce 2007 již do konce března !!!, s tím, že do konce dubna bude již vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace.

 

Upozorňujeme proto důrazně na uvedené změny, zejména na termín podání žádosti!

 

Další podrobnější informace, včetně zajištění osiv některých druhů energetických rostlin lze získat na adrese vpetrikova@volny.cz  od 8. 3. 2007 nebo na adrese sekretariat@biom.cz.

 

 

 

Zdroj: Vlasta Petříková, http://biom.cz, 2. 2. 07

Zařazeno v Novinky a akce