KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Česká republika i nadále finančně podpoří vybrané zemědělské komodity

23/03/07
MZe ČR

Tisková zpráva

Praha, 21.3.2007
  
 
Z jednání, které včera vedl v Bruselu ministr zemědělství Petr Gandalovič s evropskou komisařkou pro zemědělství a rozvoj venkova Mariann Fischerovou-Boelovou vyplynulo kromě jiného to, že Česká republika bude moci i v dalším období poskytovat finanční podporu vybraným výrobním odvětvím zemědělství. „Není tedy přesná informace, že Česká republika bude muset rozpustit veškeré přímé platby na plochu obhospodařované půdy“, dodal ministr zemědělství Petr Gandalovič.
 
Změna oproti dosavadnímu systému tu však je. Spočívá v tom, že ČR bude vyplácet doplňkové platby k přímým platbám z národních prostředků, tzv. platby Top-up, zpětně vzhledem k určitému historickému referenčnímu období a nikoli dopředu. V případě České republiky podporované sektory, tzn. chov přežvýkavců, pěstování chmele, brambor pro výrobu škrobu, přadného lnu a některých vybraných plodin na orné půdě zůstanou zachovány.
 
„Zemědělci, kteří o tyto dotace žádali v roce 2006, o tyto peníze nepřijdou. Budou ale muset vyplnit ještě jeden dodatečný formulář namísto jediného, který jim dosud stačil“, upřesnil Petr Gandalovič. „Nastavení pozměněného systému v novém nařízení vlády budeme věnovat maximální pozornost a budeme ho samozřejmě průběžně konzultovat s Evropskou komisí tak, aby byl průchodný“, dodal ministr Petr Gandalovič.
 
Táňa Králová
tisková mluvčí MZe

Zařazeno v Aktuálně, Novinky a akce