KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

 Jak čelit nedostatku vody?

22/03/07
MZe ČR

Tisková zpráva

Jako každoročně, i letos 22.3. se již tradičně připomíná Světový den vody, jehož celosvětovým heslem pro rok 2007 je zvládání nedostatku vody.  Letošní téma úzce souvisí s důležitým fenoménem, kterým je změna klimatu. Odborné konference u příležitosti Světového dne vody diskutující rozkolísaný vodní režim v důsledku klimatických změn,  se zúčastnili např. ministr zemědělství Mgr. Petr Gandalovič a náměstek ministra úseku lesního a vodního hospodářství RNDr. Pavel Punčochář CSc.

 Doposud se převážně  hovořilo  o světové krizi vody, ale je nutné zabývat se i situací způsobenou změnou vývoje klimatu, která zasáhne pravděpodobně i  Evropu, která ještě nedostatek vody v podstatě nepocítila. Dojde pravděpodobně k ještě častějším výskytům hydrogeologických extrémů jako jsou např. povodně, k prodloužení suchého období v létě a zvýšení srážek v zimě a na jaře. Proto je důležité se věnovat i ochraně zdrojů vody a jejich posílení pro překlenutí sucha.

 Ministr mimo jiné sdělil: „Naší prioritou je otevřeně diskutovat s veřejností nejen nad tématy sucha a povodní ale i nad tématy výstavby nových vodních děl včetně přehrad.“

 Ministr také hovořil o závazku ČR republiky týkající se naplnění požadavků směrnice týkající se čištění městských odpadních vod a řekl: „Zde chci zdůraznit úlohu Evropského zemědělského fondu rozvoje venkova k podpoře rozvoje venkovských  obcí, kde se počítá s finančními zdroji na zkvalitnění vybavenosti této vodohospodářské infrastruktury (cca přes 500 mil Kč ročně).“

Táňa Králová

tisková mluvčí MZe

Zařazeno v Aktuálně, Novinky