KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Návrh resortního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2007

11/03/07
Ing. Vlasta Holasová / Obnovitelné zdroje energie

Podpora úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie poskytovaná ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Návrh resortního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2007

Resortní program pro rok 2007 navazuje na resortní program roku 2006. Vyhodnocení plnění resortního programu za rok 2006 bude provedeno v prvním čtvrtletí roku 2007.
Vyhodnocení bude vycházet ze závěrečných vyhodnocení jednotlivých akcí zařazených do resortního programu roku 2006 Na základě vyhodnocení plnění cílů pro rok 2006 bude upravena dokumentace programů racionalizace spotřeby paliv a energií v resortu ministerstva. Hlavní úprav bude spočívat ve stanovení nových parametrů pro akce stavebních rekonstrukcí a nové výstavby

Zařazeno v Novinky