KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Plán činnosti na rok 2007

23/03/07

Přehled KIS Středočeskéh kraje

Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje

PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2007

Tématická náplň informačního působení v roce 2007:
–  Společná zemědělská politika
–  Informační podpora Programu rozvoje venkova – fond EAFRD
–  Informace ke cross – compliance
–  Informační podpora poradenství,
–  Informace v oblasti prvovýroby zemědělských produktů,
–  Informace k tématice potravinová bezpečnost

1. Pokračovat ve vzájemné spolupráci s MZe, ZA PÚ Příbram, Středočeským krajem, Ústavem zemědělských a potravinářských informací Praha a Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů. Pokračovat ve spolupráci s profesními sdruženími právnických osob, místními akčními skupinami, se zemědělskými školami působícími ve Středočeském kraji a ostatními KISy (* průběžně)
2. Aktualizovat databázi oslovených cílových skupin (* průběžně)
3. Aktualizovat registr místních iniciativ, vytvářený KIS pro potřebu informování cílových skupin, a resortních akreditovaných poradců a poradců – metodiků UZPI podle registru ÚZPI (* průběžně)
4. Aktualizovat registr zemědělských vzdělávacích zařízení vytvářený KIS pro potřebu informování cílových skupin a kalendář vzdělávacích akcí a profesních setkání z oblasti zemědělství a rozvoje venkova ve Středočeském kraji (* průběžně)
5. Aktualizovat webové stránky KIS Středočeského kraje, přebírat články, odkazy a události z jiných redakčních systémů (ÚZPI Praha, Mze, ostatní KISy, státní instituce, kraj, profesní a zájmové organizace, vzdělávací instituce, evropské informační stránky aj.), ve spolupráci s ÚZPI distribuovat tištěné materiály (* průběžně)
6. Získávat informace z oblasti zemědělství a rozvoje venkova a přenášet je různými způsoby a to především elektronickými formami komunikace – e-mailem, web.stránkami a písemnou formou pro zájemce, kteří nemají možnost získávat informace elektronickými formami (* průběžně)
7. Poskytovat telefonické či osobní prvotní konzultace a zprostředkovávat kontakt na poradce z registru Mze a poradce-metodiky UZPI při rozsáhlejších dotazech či problémech (* průběžně)
8. Pořádat informační semináře zaměřené na tématiku: Společná zemědělská politika a Cross-Compliance, Programy k podpoře prosazování cílů společné zemědělské politiky, Poradenský systém a realizace poradenského programu a přednášky o Strategii bezpečnosti potravin (* průběžně)
9. Propagovat KIS Středočeského kraje: informační a propagační materiály, stánek na výstavě Zemědělec v Lysé nad Labem (* říjen) včetně Středočeských dožínek (pro Středočeský kraj), účast ve stánku ÚZPI na výstavě Regiony ČR (*březen) a Zemědělec (* březen) v Lysé nad Labem a Země Živitelka v Českých Budějovicích (* srpen).
10. Informační bod – Přestěhování kanceláře KIS z důvodu změny sídla Krajského informačního střediska Středočeského kraje, o.p.s., nositele statutu KIS a s tím spojená změna zápisu sídla v Obchodním rejstříku. Činnost střediska nebude přerušena. (* únor 2007)

* časový harmonogram

 

Plán činnosti KIS Středočeského kraje na rok 2007 ve spolupráci se Středočeským krajem:

– organizovat semináře nefinancované MZe

– poskytovat poradenství v oblasti zemědělství a rozvoje venkova Středočeského kraje

– uspořádat Středočeské dožínky 2007 dne 6. října 2007 v Lysé nad Labem

– spolupracovat s krajemna projektu "Regionální soutěžní výstava potravinářských výrobků Středočeského kraje"

Zařazeno v Aktuálně