KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

Škody v lesích způsobené orkánem

23/03/07

Majitelé lesa mohou získat peníze na obnovu lesa

Pokud máte citelné škody na lesním majetku, můžete požádat o peníze z Programu obnovy venkova. Žádosti se podávají na Odboru životního prostředí Středočeského kraje (viz odkaz http://www.kr-stredocesky.cz/zivotni-prostredi/granty-z-fondu-zivotniho-prostredi?category=24, v dolejší části stránky jsou "Zásady poskytování dotací z fondu ŽP") spolu s vyjádřením Lesní ochranné služby (viz odkaz  http://www.vulhm.cz/?did=73&lang=cz) o rozsahu škod. Prosíme o konzultaci Vaší žádosti se zástupci odboru, např. RNDr. Helena Humlová (OŽP),  tel.č.: 257 280 179,  e-mail: humlova@kr-s.cz.

Na LOS kontaktujte ing. Soukupa (tel. 602 351 909 nebo pevná linka 257892222), na LOS pošlete žádost o toto vyjádření, t.j. dopis s kontaktem na Vás, rozlohou Vašeho lesa, odhadem rozsahu poškození. Domluvíte se, kdy k Vám přijedou, služba je zdarma. Pokud máte podobně postižené sousedy, buďte tak laskavi a domluvte se s nimi a se svým odborným lesním hospodářem, aby mohli z LOS přijet k Vám při jednom výjezdu.