KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Směrnice MŽP č. 3/2007 k Programu péče o urbanizované prostředí

15/03/07
ing František Smítal / KIS Pardubice

Žádosti o dotaci z Programu péče o urbanizované prostředí se přijímají na předepsaném formuláři se všemi povinnými přílohami. Žádost musí být do 31. března 2007 doručena Ministerstvu životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10. Zdroj: www.env.cz
 

Zařazeno v Aktuálně