KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Fond na přípravu projektů 2007

02/04/07
Bohumír Ladman / KIS Plzeň

Výzva k předkládání žádostí

Fond na přípravu projektů 2007 – Výzva k předkládání žádostí
 
Alokovaná částka: 0,560 mil. Euro
Fixní kurz: 1 EUR = 28,143 CZK
Míra dotace: max. 90%
Výše dotace: 5000 – 20 000 Euro
 
Podporované aktivity:
·                      zpracování studie proveditelnosti
·                      zpracování finanční a ekonomické analýzy
·                      příprava relevantní technické dokumentace pro předložení žádosti
·                      podpora rozvoje perspektivních projektových záměrů vzhledem k prioritám FM
·                      podpora inovačních přístupů
·                      podpora komplexních projektových témat
·                      zakládání nových partnerství za účelem navrhování nových projektů1
·                      další jasně zdůvodněné ad hoc aktivity
 
Oprávnění žadatelé:
·                      instituce všech úrovní veřejné správy (státní správa, regionální a místní samospráva)
·                      státní instituce
·                      nevládní neziskové organizace a sociální partneři
·                      vzdělávací a výzkumné instituce
·                      profesní komory a svazy
·                      podnikatelské subjekty působící ve veřejném zájmu
·                      další subjekty působící ve veřejném zájmu
 
Žadatel musí předložit 2 výtisky kompletní žádosti (1 podepsaný originál a 1 kopii) a 1 elektronickou verzi žádosti zaslat na e-mailovou adresu: fpp@mfcr.cz. Papírová a elektronická verze žádosti musí být identické.
 
Termín ukončení výzvy: 25.května 2007, 16:00 hod.
Místo odevzdání žádostí: Ministerstvo financí
                                          Centrum pro zahraniční pomoc – odd. 585
                                          Letenská 15, 118 10 Praha 1
 
Dokumentace a další informace k výzvě naleznete zde.

Tisk dokumentu
Náhled pro tisk
Autor: Ladislava Khaurová
Datum zveřejnění: 28.3.2007 10:04

Zařazeno v Aktuálně, Novinky