KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Klíčové indikátory zdraví a welfare ve výrobě brojlerů

26/04/07
Ing. Pavla Schneiderová / Agronavigátor

Výzkum vedený ve Velké  Británii byl zaměřený na identifikaci měřitelných indikátorů welfare u brojlerů.

Pro kvantifikaci welfare ve výrobním řetězci brojlerů je potřeba nalézt ukazatele (měřítka) užitkovosti a monitorovací programy, které budou demonstrovat aktuální užitkovost a potenciální prostor pro zlepšení realizovatelná  v probíhajícím výrobním cyklu.
Řada v současnosti používaných indikátorů welfare spíš hodnotí již uzavřený výrobní cyklus, který se zpětně nedá ovlivnit; nejedná se o indikátory, které by umožnily zásah do probíhajícího výrobního cyklu.
V literatuře se uvádí, že kvalita vody hraje důležitou úlohu ve zdraví drůbeže, jejich welfare a užitkovosti. Denní spotřeba vody je běžně monitorovaná jako ukazatel zdraví a welfare a bylo dokázáno, že její kvalita je pro welfare a zdraví  zásadní. Bylo také zjištěno, že jak městská voda, tak voda z vrtů nemusí odpovídat přijatým standardům pro mikrobiologické a chemické složení napájecí vody. Výrobci drůbeže musí, pro optimalizaci zdraví a užitkovosti,  takovou vodu upravit  s tím, že úprava vody může ovlivnit její spotřebu. Zavedení a využívání vody v drůbežárnách ovlivní jak vzduch tak kvalitu podestýlky.
Na základě literární studie z roku 2004/05 byla pro komerční výrobu brojlerů založena odborná  skupina, která analyzuje a zjišťuje nejlepší postupy komerční výroby brojlerů. Jedním z cílů skupiny bylo zjistit, zda je možné kvantitativně vyjádřit welfare a jeho hodnotu použít ke zlepšení užitkovosti brojlerů. Bylo zjištěno, že spotřeba vody (denní i během cyklu) je klíčovým ukazatelem zdraví, welfare  a užitkovosti drůbeže při zohlednění růstu, konverze krmiva, vyřazování zvířat a vzniku dermatitidy. Další kvantitativní studie by měla stanovit, zda je možné využít  spotřebu vody jako hlavní  indikátor  zdraví a welfare již na počátku růstového cyklu a zda může tento ukazatel  sloužit k přijetí správných chovatelských opatření.

Zařazeno v Živočišná výroba