KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Národní výstava masného skotu

10/04/07

Pragagro, Letňany, 11. – 13. října 2007

Český svaz chovatelů masného skotu po dvou letech opět pořádá na pražském výstavišti v Letňanech národní výstavu masného skotu, která se bude konat v termínu od 11. do 13. října 2007, a na kterou Vás tímto jménem všech pořadatelů, partnerů a aktivních účastníků srdečně zveme.

V krátké historii se již pošesté setkají zejména chovatelé masného skotu, aby prezentovali výsledky své chovatelské práce před zraky českých a mezinárodních odborníků, ale i před laickou veřejností. Každý rok chceme, kromě čistě odborného programu, vnést nějakou inovaci do výstavy. Po předloňském úspěchu s evropskou konferencí chovatelů plemene Aberdeen Angus „Angus Forum 2005“, a s nabídkou ochutnávky steaků z různých masných plemen, chceme letos ve spolupráci s ostatními chovatelskými svazy, ale také např. Českým svazem zpracovatelů masa, SZIFem a jinými organizacemi zatraktivnit výstavu také pro laickou veřejnost. Naším hlavním záměrem pro letošní rok je, vedle tradičního odborného a doprovodného programu, více se zaměřit na koncový produkt, tj. prezentaci kvalitního českého masa. Koncipujeme tak výstavu s podobným charakterem i místem (hlavní město) jako je např. SIMA (Paříž), Grüne Woche (Berlín) a s podobným zaměřením na propagaci chovatelství a potravinářství v ekonomicky nejsilnějším regionu České republiky.

Tímto krokem chceme reagovat na stále se snižující spotřebu červeného masa a naopak na zvyšující se dovoz hovězího masa z jižní Ameriky, kterému je často mediálně dáván punc nejvyšší kvality bez ohledu na všechny aspekty, zatímco české minimálně stejně kvalitní maso, je neprávem opomíjeno.

Pro zatraktivnění výstavy předpokládáme i další aktivity. Ve spolupráci s Národním zemědělským muzeem se souběžně uskuteční výstava historických zemědělských strojů. Na venkovní předváděcí ploše budou pravidelně probíhat ukázky práce pasteveckých plemen psů, práce s koňmi a skotem, ukázka stříhání ovcí atd.

Informace o 6. národní výstavě masného skotu naleznete na internetových stránkách Českého svazu chovatelů masného skotu, kde budou průběžně aktualizovány a doplňovány. Nenechte si ujít možnost vidět na vlastní oči velké množství vynikajících zvířat našich nejlepších chovatelů. Uvítáme i zájem chovatelů prezentovat svoji šlechtitelskou a chovatelskou práci aktivní účastí na této prestižní akci, všem nabízíme rovněž možnost zviditelnit vlastní farmu či podnik reklamou ve výstavním katalogu. Jako již tradičně, velká plocha výstavy bude věnována také firmám, které jsou svým zaměřením blízké nejen živočišné výrobě a rády by prezentovaly své výrobky a služby na této výstavě. Tímto si je dovolujeme vyzvat ke spolupráci. Závěrem Vás ještě jednou srdečně zveme na tuto významnou akci, doufáme v hojnou účast jak ze strany chovatelů tak široké odborné i laické veřejnosti a těšíme se na setkání na výstavišti v Praze Letňanech v říjnu 2007.

Kamil Malát

Zařazeno v Živočišná výroba