KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Novinky v oblasti ochrany zvířat

05/04/07
MZe ČR

Tisková zpráva

 
Novela zákona na ochranu zvířat proti týrání, jejíž návrh dnes schválila vláda, umožní rychleji a účinněji zasáhnout v případě týrání. Díky nové sankci – propadnutí zvířete – bude možné týrané zvíře majiteli odebrat a předat osobě, která mu zajistí řádnou péči. Značně se tak zkrátí doba, po kterou by zvíře mohlo být týráno. Na návrh krajských veterinárních úřadů může zvíře odebrat obecní úřad obce s rozšířenou působností.
Nová sankce vychází ze zkušeností s nyní platným zákonem, který povoluje pouze náhradní péči. V praxi to přináší problémy, kdy majitelé mnohdy nejsou ochotni platit péči za odebrané zvíře.
Cílem návrhu novely zákona na ochranu zvířat proti týrání je rovněž zajistit soulad s novým správním řádem. Zásadně se mění právní úprava přestupků a správních deliktů. Novinkou je nově vymezené postavení Ústřední komise pro ochranu zvířat (ÚKOZ).
„Tato komise bude odborným poradním orgánem. Veškerá rozhodovací pravomoc přechází na ministerstvo zemědělství, podklady pro správní rozhodnutí bude připravovat Ústřední komise pro ochranu zvířat. Tímto bude plně zaručen řádný průběh správního řízení podle nového správního řádu,“ uvedl ministr zemědělství Petr Gandalovič.
Předsedu a členy ÚKOZ bude jako doposud jmenovat ministr zemědělství po dohodě s ministrem životního prostředí z odborníků z příslušných ministerstev a organizací zabývajících se ochranou nebo chovem zvířat.
Návrh novely, kterou čeká projednání v Parlamentu, reaguje v národní legislativě na předpis Evropské unie týkající se ochrany zvířat při jejich přepravě. Oblast přepravy upravuje nařízení Rady č. 1/2005 platné od 5. ledna letošního roku. V českém právním řádu budou zakotveny například podmínky, za jakých přepravci převážející zvířata z komerčních důvodů získají odbornou způsobilost. Na požadavcích pro cestování se psy a kočkami se proti dosavadnímu způsobu nic nemění.
V návaznosti na evropské nařízení k ochraně zvířat při jejich přepravě se zavádějí tři nové poplatky – za žádost o povolení dopravce, za přijetí žádosti o povolení dopravce pro dlouhotrvající cesty a za přijetí žádosti o vydání osvědčení o schválení silničního dopravního prostředku. Každý jednotlivý poplatek bude činit 200 korun.
 
Táňa Králová
tisková mluvčí MZe

Zařazeno v Aktuálně