KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Příbramsko získalo centrum ekologického vzdělávání a zemědělské osvěty

03/04/07

Tisková zpráva 3. 4. 2007

Dnes, v úterý 3. dubna se otevírá pro veřejnost ekologicko-energetické informační a vzdělávací středisko Zelená pumpa – Chraštické ekocentrum v Chrašticích na Příbramsku. Návštěvníkům z Příbramska a okolí nabízí seznámení s ekologickými problémy způsobenými běžnou lidskou činností. Na praktických příkladech expozice ukazuje, jak tyto negativní dopady snižovat.  Hlavní výukovou pomůckou je technické konopí – tradiční kulturní olejno-přadná rostlina s mnohostranným hospodářským využitím. „Pomocí technického konopí ukazujeme, že v téměř všech oblastech lidské činnosti existují alternativy šetrnější k životnímu prostředí,“ říká vedoucí ekocentra Linda Klvaňová.
Technické konopí tvoří také základ agro-poradenského servisu. Odborníci na využití biomasy poskytnou zemědělcům teoretické i praktické informace o pěstování a materiálovém i energetickém zhodnocení technických plodin. „V České republice brání rozšíření pěstování konopí z největší části pouze předsudky lidí,“ říká agroporadkyně ekocentra Hana Gabrielová,  „proto součástí činnosti ekocentra budou i polní dny pro zemědělce spojené s praktickou ukázkou sklizně a zpracování konopí.“
Zelená pumpa je pro veřejnost otevřená od úterka do soboty. První větší zábavně vzdělávací akce pro veřejnost se uskuteční již v neděli 22. dubna k oslavení Dne Země. Široké veřejnosti je určena také Zelená linka – na čísle 318 695 384 je možné klást dotazy týkající se každodenních problémů souvisejících s ochranou životního prostředí v regionu.
„Doufáme, že se naše centrum stane kontaktním místem pro ekologii na Příbramsku a jsme otevření spolupráci s dalšími spolky, obcemi či vzdělávacími institucemi“, říká Linda Klvaňová, vedoucí ekocentra.
Projekt realizuje občanské sdružení Konopa spolu s šesti partnery: CZ BIOM – České sdružení pro biomasu, firma Hemp-Production CZ. s.r.o., obec Milín, SOŠ a VOŠ Březnice, S0Š pro ochranu a tvorbu životního prostředí Veselí nad Lužnicí a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
Kontakt:
Mgr. Linda Klvaňová – vedoucí projektu,  e-mail: linda.klvanova@ecn.cz, info@zelenapumpa.cz, tel.: 774 432 075
Bc. Michal Ruman, ekoporadce, e-mail: ruman@konopa.cz, tel.: 724 106 808

Zařazeno v Aktuálně