KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

 Provádění agroenvironmentálních opatření

18/04/07
MZe ČR

Nařízení vlády ze dne 11. dubna 2007

Zařazeno v Aktuálně, Novinky a akce