KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Program EKO-ENERGIE vyhlášen

04/05/07

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje dnem 25. dubna 2007 1. výzvu k předkládání projektů v rámci programu podpory EKO-ENERGIE. Příjem elektronických registračních žádostí o poskytnutí dotace bude zahájen 1. června 2007 prostřednictvím internetové aplikace eAccount. Příjem registračních žádostí končí 31. července 2007. Příjem plných žádostí bude probíhat od 1. srpna 2007 do 30. září 2007.

Zdroj (autor): odbor strukturálních fondů MPO ČR

Web: http://www.mpo.cz/dokument29993.html

Kontaktní e-mail: posta@mpo.cz

Zařazeno v Aktuálně