KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Vyhláška MZe č. 122/2007 Sb. o pozemkových úpravách

23/05/07
Ing. Jan Jelínek / Agroporadenství

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav.

Text vyhlášky

Částka 190/2002, v níž je obsažena vyhláška č. 545/2002 Sb.

Zařazeno v Aktuálně