KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Výklad výpočtu započitatelného přívodu N na travní porosty (limity u pastvin) v r. 2007

18/05/07

Tabulka přepočtů u různých kategorií hospodářských zvířat

Zařazeno v Živočišná výroba