KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zlepšování udržitelnosti systému ekologické produkce potravin a systému produkce s nízkými vstupy

24/05/07
Ing. Alexandra Kvasničková / Agronavigátor

Sborník z 3. mezinárodního kongresu pořádaného v rámci výzkumného projektu EU. Stuttgart (SRN), 20.–23. března 2007.

Na Univerzitě Hohenheim (Stuttgart, SRN) se uskutečnil ve dnech 20.–23. března 2007 3. mezinárodní kongres pořádaný v rámci integrovaného projektu EU řešeného pod názvem “Quality Low Input Food” (QLIF).
Paralelně s uvedeným kongresem se konala 9. vědecká konference o ekologickém zemědělství v německy mluvících zemích. Konference proběhla pod názvem “Mezi tradicí a globalizací”, kongres pod názvem “Zvyšování udržitelnosti systému ekologické produkce potravin a systému produkce s nízkými vstupy”.
 
Obou akcí se zúčastnilo více než 600 výzkumníků z Evropy i jiných zemí. Celkem bylo prezentováno 350 ústních sdělení a posterů. Je k dispozici sborník z 3. konference QLIF (viz příloha).
V pořadí již 4. kongres QLIF se uskuteční v června v roce 2008 v Modeně (Itálie) v rámci světového kongresu o ekologickém zemědělství (OWC).
 
 
Zdroj: QLIF

Zařazeno v Aktuálně