KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

ADNS: výroční zpráva za rok 2006

24/06/07
Ing. Alexandra Kvasničková / Agronavigátor

Je k dispozici zpráva za rok 2006 o výskytu sledovaných nemocí zvířat v EU.

Evropská komise, GŘ pro zdraví a ochranu spotřebitele (DG Sanco) uveřejnilo výroční zprávu za rok 2006 systému pro notifikaci nemocí zvířat v EU (ADNS: Animal Disease Notification System). Zpráva byla vytvořena na základě informací, které byly vytaženy z ADNS. ADNS je notifikační systém (systém pro ohlašování), jehož hlavním záměrem je registroval a evidovat určitá důležitá infekční onemocnění zvířat. Přehled zemí, které hlásí výskyt onemocnění zvířat do systému, je uveden v příloze 1 výroční zprávy. Přehled nemocí zvířat, jejichž výskyt se hlásí do systému, je uveden v příloze 2 zprávy.
Celkový počet notifikací v roce 2006 byl 3 787. Pro srovnání v roce 2005 to bylo 1 005, v roce 2004 1 850 notifikací. Každá notifikace znamená jeden primární nebo sekundární výskyt onemocnění. Velký počet výskytů onemocnění v předešlých letech se týkal hlavně BSE a modrého jazyka.
V roce 2006 byla v EU potvrzena tato onemocnění:
– bovinní spongiformní encefalopatie (BSE),
– ptačí chřipka: vysocepatogenní i nízkopatogenní kmeny,
– vezikulární choroba prasat,
– klasický mor prasat u domestikovaných prasat i u divokých kanců,
– newcastelská choroba (ND),
– infekční nekróza krvetvorné tkáně (IHN),
– nakažlivá chudokrevnost lososů (ISA),
– virová hemoragická septikémie (VHS),
– západní koňská encefalomyelitida (West Nile Fever).
 
Úplný přehled o výskytu onemocnění zvířat v roce 2006 je uveden v příloze III, část 1, v příloze III, část 2 je pro srovnání uvedena situace v roce 2005.
 
Příloha: ADNS: Annual report 2006 (pdf, 5,7 MB, 67 stran)
 
Více informací o systému ADNS.
 

Zařazeno v Živočišná výroba