KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

K ptačí chřipce

25/06/07
MZe ČR

Potvrzený výskyt na farmě v obci Tisová

Výskyt ptačí chřipky v ČR
21.06.2007
Zpráva Státní veterinární správy

V České republice byl 20. 6. 2007 potvrzen v chovu krůt výskyt viru ptačí chřipky H5N1. Virus byl prokázán v chovu krůt v Obci Tisová, okres Ústí nad Orlicí. Podezření na tuto nákazu bylo vysloveno v souvislosti se zvýšeným úhynem krůt. Krajská veterinární správa pro Pardubický kraj okamžitě přijala nezbytná ochranná a zdolávací opatření, aby se zabránilo dalšímu šíření této nákazy. Česká republika neprodleně po zjištění potřebných skutečností informovala evropskou Komisi. V současné době probíhá utrácení všech krůt na hospodářství. Dále byla přijata ochranná opatření v souladu s vyhláškou 36/2007 Sb. Byla vymezena pásma – ochranné pásmo (3 km) a pásmo dozoru (10 km). V ochranném pásmu se nachází jedno hospodářství se 17 000 ks slepic a v pásmu dozoru je dalších devět hospodářství  s 350 000 kusy drůbeže, převážně se jedná o chovy slepic a krůt. 
 
Veterinární opatření jsou dostatečná
Praha 22.7. 2007
Zpráva Ministerstva zemědělství ČR

Dosavadní veterinární opatření, která byla učiněna v souvislosti s výskytem viru H5N1 na farmě v obci Tisová, jsou dostatečná a svolání Ústřední nákazové komise není vzhledem k lokalizaci viru v tuto chvíli zapotřebí.
 
Vyplývá to z jednání Koordinační skupiny Ministerstva zemědělství, kterou ministr Petr Gandalovič svolal na dnešní dopoledne. Ministr poté odjel osobně navštívit postiženou farmu.
„Došli jsme k závěru, že dosavadní opatření učiněná Státní veterinární správou ČR k zabránění dalšímu šíření této nákazy,“ uvedl ministr Gandalovič.
 
Koordinační porada podle jeho slov vzala na vědomí zprávu ústředního ředitele SVS ČR Milana Maleny o dalších krocích podnikaných v této souvislosti s tím, že veškerá již podniknutá i chystaná opatření jsou v souladu s metodikou Operační manuál pro aviární influenzu vydaný SVS ČR, který zároveň stanovuje kroky v případě rozšíření nákazy nebo výskytu viru v dalších lokalitách.
 
Ilona Chalupská
Ředitelka odboru komunikace MZe

Zařazeno v Aktuálně