KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

PGRLF, Setuza a Český olej dnes uzavřely dohodu o narovnání

05/06/07
MZe ČR

Tisková zpráva

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a. s. (PGRLF), Setuza, a. s., a Český olej, a. s., dnes uzavřely dohodu o narovnání, která znamená konečné řešení pohledávky PGRLF za společností Setuza.
 
Součástí dohody, kterou 2. května odsouhlasila vláda, je uhrazení 1,01 miliardy korun za pohledávku. Tuto částku zaplatí fondu nepřímý akcionář Setuzy, firma Campaspol Holding. Společnost Český olej  doplatí 100 milionů korun za balík 38,3 procenta akcií, které byly na tuto firmu převedeny z PGRLF v roce 2005. Setuza rovněž uhradí 50 milionů korun, což jsou náklady, které fondu vznikly v souvislosti s vymáháním pohledávky. Dohoda také zahrnuje záruku, že společnost Setuza bude ochráněna před dalšími spornými závazky. Součástí dohody je dále předkupní právo PGRLF na minimálně 38 procent akcií společnosti Setuza.
 
Veškerá finanční plnění sjednaná v dohodě o narovnání budou uhrazena jednorázově. Poté bude zastavena exekuce, kterou na Setuzu vyhlásil loňského 15. listopadu Okresní soud v Ústí nad Labem.
 
Táňa Králová
tisková mluvčí MZe

Zařazeno v Aktuálně