KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

První kolo žádostí o podporu z Programu rozvoje venkova ČR startuje

12/06/07
MZe ČR

Ministr zemědělství Petr Gandalovič vyhlašuje dnešním dnem první kolo příjmu žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007 – 2013.

 „Žadatelé mohou žádosti předkládat od pondělí 9. července od 7.30 hodin na sedmi regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu,“ oznámil Gandalovič. Jak zdůraznil, v porovnání s operačním programem zemědělství se podařilo výrazně administrativně zjednodušit podávání žádostí. „Budeme vyžadovat jen opravdu nezbytně nutné přílohy,“ dodal ministr.
Úplné znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007 – 2013 je ode dneška k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese ministerstva zemědělství www.mze.cz (rubrika podpora z EU a národní dotace, podrubrika EAFRD/prováděcí předpisy/osa I resp. osa III).

V rámci tohoto kola příjmu žádostí budou přijímány projekty pro následující opatření, podopatření či investiční záměry:
–         podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků,
o       záměr a) investice do budov, staveb a technologií pro živočišnou výrobu
Předpokládaný objem finanční podpory pro tento záměr činí zhruba 893 mil. Kč z veřejných prostředků, tj. z fondu EAFRD a spolufinancování z národního rozpočtu.
o       záměr b) investice do budov, staveb a technologií pro rostlinnou výrobu
Předpokládaný objem finanční podpory pro tento záměr činí asi 262 mil. Kč,

 Pravidla a specifické podmínky: http://www.mze.cz/Index.aspx?tm=2&deploy=2307&typ=2&ch=74&ids=2970&val=2970

–          podopatření I.1.1.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v zemědělství,
Předpokládaný objem finanční podpory činí zhruba 40 mil. Kč,

–          opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců
Předpokládaný objem finanční podpory činí přibližně 231 mil. Kč,

–          opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy
o        záměr b) výstavba a modernizace bioplynové stanice
Předpokládaný objem finanční podpory činí zhruba 356 mil. Kč,
o        záměr c) výstavba a modernizace kotelen na biomasu
Předpokládaný objem finanční podpory činí zhruba 46 mil. Kč,
o        záměr d) výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv
Předpokládaný objem finanční podpory pro tento záměr činí asi 57 mil. Kč.

Pravidla a specifické podmínky: http://www.mze.cz/Index.aspx?tm=2&deploy=2307&typ=2&ch=74&ids=2970&val=2970
 
U opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců končí příjem žádostí v pátek 20. července ve 13 hodin. U ostatních opatření je uzávěrka pro příjem žádostí v pátek 27. července ve 13 hodin.
 
Adresy regionálních odborů Státního zemědělského intervenčního fondu
NUTS 2                                                    Název RO SZIF                                                         Adresa
Střední Čechy                            Praha a Střední Čechy                                  budova ÚZPI, Slezská 7, 120 56 Praha 2
Jihozápad                                  České Budějovice                                          Rudolfovská 80, 370 21 České Budějovice
Severozápad                             Ústí nad Labem                                              Masarykova 19/275, 403 40 Ústí nad Labem
Severovýchod                            Hradec Králové                                               Ulrichovo náměstí 810, 500 02 Hradec Králové
Jihovýchod                                 Brno                                                                  Kotlářská 53, 602 00 Brno
Střední Morava                          Olomouc                                                          Blanická 1, 772 00 Olomouc
Moravskoslezsko                      Opava                                                               Horní náměstí 2, 746 57 Opava

Táňa Králová
tisková mluvčí MZe