KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Různé modely ekologického zemědělství v EU-25

19/06/07
Ing. Alexandra Kvasničková / Agronavigátor

Je k dispozici zpráva – přehled o současné situaci.

Eurostat publikoval dne 12. června 2007 přehled o současné situaci v oblasti ekologického způsobu hospodaření v EU po rozšíření v květnu 2004 (viz příloha).
Hlavní závěry analýzy jsou:
* Ekologicky obdělávaná plocha tvoří asi 4 % z celkově využívané plochy v EU-25. Trend: mírné zvyšování.
* Rakousko má s 11 % největší podíl ekologicky obdělávané půdy z celkové využívané zemědělské plochy.
* Zvyšování ekologicky pěstovaných plodin i operátorů v ekologickém zemědělství v EU-15 je velmi malé. Existují však velké rozdíly mezi severními a jižními členskými státy. Jižní státy vykazují stále určitou dávku dynamičnosti.
* Z celkové ekologicky obdělávané plochy v EU-25 připadá 18 % na Itálii. Česká republika má se svými 4 % největší podíl ze zemí, které se připojily k EU v roce 2004.
* Ekologicky pěstované plodiny (mimo pastviny a louky) jsou jednoleté plodiny. V jižních členských státech však tvoří trvalé plodiny významný podíl na celkových ekologicky produkovaných plodinách.
* Obecně je průměrná velikost ekologicky hospodařících jednotek (holdings) vyšší než je průměrná velikost všech jednotek.
* Některé členské státy mají značné množství ekologicky chovaného dobytka, zvláště ovcí a hovězího. Na druhou stranu jsou ekologicky chovy dobytka nejisté. Na základě dostupných údajů se nedá jednoznačně určit trend.
 
 

Zařazeno v Aktuálně