KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Škodlivé organismy a poruchy

13/06/07
Státní rostlinolékařská služba Mastná, Belzová

zpráva za týden 4. – 10. června

STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA
Odbor ochrany proti škodlivým organismům
_____________________ Těšnov 17, Praha 1, PSČ 117 05______________________

Praha, 12.6. 2007

Zpráva o výskytu škodlivých organismů a poruch č. 9
za období 4.6. – 10.6. 2007

1. Počasí
Ve sledovaném období bylo proměnlivé, převážně velmi teplé počasí s ranními teplotami v rozmezí 7 – 16°C. Denní maxima dosahovala v závěru týdne tropických hodnot až 30°C. Lokálně byly zaznamenány bouřky provázené přívalovými dešti a krupobitím. Srážkové úhrny byly rozdílné v závislosti na lokalitách od cca 15 do 56 mm (Chrudim). Ve srovnání s obvyklým průběhem vegetačního období je vývoj polních plodin urychlen nejméně o dva týdny.

2. Posouzení aktuálního stavu výskytu škodlivých organismů a poruch
Neobvyklý výskyt plevelného vlčího máku (Papaver rhoeas), šířícího se z nižších nadmořských výšek, byl zaznamenán v obilninách a v řepkách na Havlíčkobrodsku. Poškozené plody třešní následkem prudkých dešťů byly sledovány např. na Pardubicku (Svinčany). Popraskané plody byly následně napadeny moniliniovou hnilobou třešní (Monilinia spp.). K poškození porostů  cukrovky krupobitím došlo v okrese Karviná (Dolní Lutyně). Velké problémy, především v sadbových oblastech, působí po mírné zimě masově vzešlé plevelné brambory.

OBILNINY
PŠENICE OZIMÁ (RF 65 – 73)
Výskyt virové zakrslosti pšenice – WDV byl laboratorně potvrzen v okrese Jeseník (Velká Kraš).
První výskyt fuzarióz (Fusarium spp.) v klasech byl zaznamenán např. v okresech Kladno, Příbram,  Břeclav (Přítluky, Rakvice, Vrbice), Hodonín (Strážnice), Uherské Hradiště (Chylice) a Frýdek-Místek.
Silný výskyt rzi pšeničné (Puccinia recondita f.sp. tritici) byl pozorován v okrese Trutnov (okolí Trutnova).
Lokálně silný výskyt černí (Cladosporium spp., Alternaria spp.) byl sledován na listech a v klasech v okresech Břeclav (Rakvice, Břeclav).
První výskyt braničnatek (Mycosphaerella graminicola, Phaeosphaeria nodorum) v klasech byl zjištěn v okrese Bruntál, Přerov a Šumperk.
Lokálně střední až silné poškození třásněnkami (Thysanoptera)  bylo pozorováno v okresech Kladno, Mladá Boleslav, Kroměříž (Chropyně); střední výskyt v okresech Znojmo (Prosiměřice), Olomouc (Náklo, Nedvězí, Senice n. H., Hněvotín), Jeseník (Javorník) a Vsetín (Horní Vsacko).
Silný výskyt kyjatky osenní (Sitobion avenae) a mšice střemchové (Rhopalosiphum padi) v klasech byl zjištěn v okrese Kroměříž (Těšnovice); lokálně střední až silný výskyt v okrese Přerov.
Střední výskyt imag kříska polního (Psammotettix alienus) byl sledován v okresech Klatovy (Ostřetice) a  Zlín (Frenštát, Dolní Ves).
Střední výskyt plodomorky pšeničné (Contarinia tritici) byl pozorován v okrese Břeclav.
JEČMEN OZIMÝ (RF 71 – 83)
V celém okrese Klatovy bylo pozorováno napadení porostů skvrnitostí (na listech, stéblech, zrnech, osinách), způsobené zřejmě Ramularia collo-cygni. Vzorek byl odeslán do laboratoře.
Střední výskyt stéblolamu (Tapesia yallundae) byl zaznamenán v okresech Strakonice a Jihlava.
První výskyt fuzarióz (Fusarium spp.) byl pozorován Frýdek-Místek; střední výskyt v okrese Trutnov (Svatoňovice).
První ojedinělý střední výskyt černí (Cladosporium spp.) byl zjištěn Blansko (Tachov).
Střední výskyt imag kříska polního (Psammotettix alienus) byl sledován v okrese Zlín (Dolní Ves); silný výskyt v témže okrese (Příluky, Štípa).
JEČMEN JARNÍ (RF 49 – 69)
Výskyt viru žluté zakrslosti ječmene – kmene PAV (BYDV-PAV) byl potvrzen v okresech Opava (Javorník, Bernartice) a Klatovy (Velhartice, Slavošovice).
Silný výskyt padlí travního (Blumeria graminis f.sp. hordei) byl zaznamenán v okrese Ústí nad Orlicí (Česká Rybná) i po dvojím ošetření fungicidem.
První výskyt rzi ječné (Puccinia hordei) byl zjištěn 4.6. v okrese Blansko.
Silné poškození třásněnkami (Thysanoptera)  bylo pozorováno v okrese Ústí nad Orlicí (Česká Rybná).
Střední výskyty min způsobených vrtalkou ječnou (Agromyza megalopsis) byly sledovány v okrese Olomouc (Senice n. H., Nedvězí, Vel. Bystřice, Hněvotín).
LUSKOVINY
HRÁCH SETÝ (RF 39 – 63)
Lokálně střední výskyt plísně hrachu (Peronospora pisi) byl zjištěn např. v okrese Olomouc (Náklo).
Na jednotlivých rostlinách v okrese Kladno se objevily první příznaky napadení stonků a bází rostlin kořenovou spálou hrachu (Fusarium oxysporum f.sp. pisi a F. solani f.sp. pisi).
Převážně střední výskyty kyjatky hrachové (Acyrthosiphon pisum) byly postupně zaznamenány např. v okresech Kladno, Trutnov a Ústí nad Orlicí; bylo provedeno chemické ošetření.
První výskyt vajíček zrnokaze hrachového (Bruchus pisorum) byl pozorován 7.6. v okrese Břeclav (Němčičky).

BOB (RF 51 – 55)
První výskyt hnědé skvrnitosti bobu (Botrytis fabae) byl zjištěn v okrese Přerov.
OLEJNINY
ŘEPKA OZIMÁ (RF 77 – 91)
Lokálně střední výskyt bílé hniloby brukvovitých /hlízenky obecné/ (Sclerotinia sclerotiorum) byl zjištěn v okresech Plzeň-sever (Úněšovsko) na náchylnějších odrůdách, Jeseník (Javorník); lokálně silný výskyt byl sledován v okrese Bruntál (Osoblaha).
První výskyt fomové hniloby brukvovitých (Leptosphaeria maculans) byl pozorován na stoncích v okrese Uherské Hradiště (Kostelany nad Moravou).
MÁK (RF 40 -54)
Střední výskyt helmintosporiózy máku (Pleospora calvescens) byl zaznamenán např. v okresech Liberec a Přerov.
Lokálně střední výskyt mšice makové (Aphis fabae) byl sledován např. v okresech Přerov, Vsetín, lokálně silný výskyt v okrese Karviná (Petroviče u Karviné).
Silné poškození larvami krytonosce kořenového (Stenocarus fuliginosus) bylo zjištěno v okrese Ústí nad Orlicí (Helvíkovice); velmi silný výskyt byl zjištěn v okrese Havlíčkův Brod; předpokládá se významné poškození porostů s následnými deformacemi a snížením výnosu.
SLUNEČNICE (RF 51)
První výskyt septoriózy slunečnice (Septoria helianthi) byl pozorován v okrese Uherské Hradiště (Uherský Brod).
Silný výskyt mšic (Aphidoidea) byl sledován např. v okrese Pardubice (Pardubičky, Staré Hradiště).
OKOPANINY
KRMNÁ ŘEPA
Střední výskyt skvrnatičky řepné (Cercospora beticola) byl zjištěn v okrese Liberec (Frýdlant v Čechách).
První výskyt larev květilky řepné (Pegomyia hyoscyami) byl pozorován v okrese Žďár nad Sázavou (Dolní Bobrová).

BRAMBOR (RF 31 – 71)
Na základě prvních výskytů byly vydány signalizace pro ošetření plísně bramboru (Phytophthora infestans) na jižní Moravě. První fungicidní ošetření brambor proběhlo i ve východních Čechách a v dalších oblastech.
Střední výskyt hnědé skvrnitosti listů (Alternaria solani) byl zaznamenán v okrese Jeseník (Javorník).
Střední výskyt dřepčíka bramborového (Psylliodes affinis) byl sledován v okrese Teplice (Bžany).
Střední až silné výskyty mandelinky bramborové (Leptinotarsa decemlineata) byly opakovaně sledovány na pěstitelských plochách zejména u drobných zemědělců na celém území republiky. Ohniskově velmi silný výskyt  až holožír byl zaznamenán v okrese Přerov.
CHMEL
Lokálně střední výskyt svilušky chmelové (Tetranychus urticae) byl zjištěn v okrese Louny. Výskyt byl zjištěn rovněž na dosud nevysázených rezervních kořenáčcích v okrese Litoměřice (Siřejovice).

ZELENINA
První výskyt bakterióz (Pseudomonas spp.) na okurkách byl zjištěn v okrese Přerov na zahradách u drobných pěstitelů.
První výskyt padlí dýňovitých (Erysiphe oronti, Sphaerotheca fuliginea) byl zaznamenán 6.6. ve sklenících na okurkách v okrese Vyškov (Dědice u Vyškova).
Ohniskově střední výskyt třásněnek (Thysanoptera)  na cibuli sazečce byl pozorován v okrese Uherské Hradiště (Ostrožská Nová Ves).
Střední výskyt mšice zelné (Brevicoryne brassicae) byl zjištěn na brukvovité zelenině např. v okresech Semily a Frýdek-Místek u drobných pěstitelů.
Silné poškození slimáky (Limacidae) bylo zaznamenáno v okresech Kolín, Ústí nad Orlicí, Vsetína a Jeseník zejména u drobných pěstitelů.
OVOCNÉ DŘEVINY a DROBNÉ OVOCE
K poškození krupobitím došlo v sadech (cca 30 ha) broskvoní a jabloní v okrese Kutná Hora (K. Hora).
Silný výskyt viru šarky švestky (Plum pox virus) byl sledován na slivoních v okrese Liberec (Pěnčín); další výskyty byly zjištěny v okrese Pardubice (Svinčany).
Silný výskyt padlí jabloně (Podosphaera leucotricha) byl zaznamenán na neošetřovaných jabloních v okrese Vyškov (Dědice u Vyškova).
Silný výskyt hnědého padlí angreštu (Sphaerotheca mors-uvae) byl pozorován na neošetřených angreštech v celém okrese Semily.
Silný výskyt mšice jabloňové (Aphis pomi) byl sledován na jabloních v okres Jičín (Úliblice).
Střední až silný výskyt puklice švestkové (Lecanium corni) byl zaznamenán na slivoních v okrese Louny (Dobřičany).

JAHODNÍK
 Všeobecně silný výskyt šedé hniloby jahod /plísně šedé/ (Botryotinia fuckeliana) byl zjištěn na plodech např. v okresech Chomutov, Náchod, Hradec Králové.

RÉVA VINNÁ
První výskyt plísně révy (Plasmopara viticola) byl sledován v okrese Most (Rudolice).

OSTATNÍ
První příznaky přítomnosti vlnovníka ořešákového (Aceria erineus) na ořešáku byly pozorovány v okrese Náchod (Jasenná).
Silný výskyt mandelinky dvacetičetné (Chrysomela vigintipunctata) byl zjištěn na vrbě v okrese Tábor (Olší).
Plošný střední výskyt bekyně velkohlavé (Lymatria dispar) byl sledován na smrku pichlavém v okrese Uherské Hradiště (Babice).
Zvýšený výskyt hnízd bourovce březového (Eriogaster lanestris) byl zaznamenán na javorech a lípách ve stromořadích v okrese Příbram (Obory, Višňová, Líchovy).

3. Závěr
V ozimých obilninách se začaly objevovat klasové choroby. Lokálně, podle průběhu počasí, narůstal infekční tlak různých druhů plísní, padlí, strupovitosti jabloně; byly zaznamenány např. další výskyty rzivosti hrušně ad.
Stále jsou zaznamenávány střední až silné výskyty živočišných škůdců, jsou pozorovány např. neobvykle silné výskyty třásněnek. Předpokládá se rychlý nárůst populací různých druhů mšic.

Přiložené mapy výskytů uvádí výsledky pozorování ze stálých pozorovacích lokalit (bodů) za toto období.

 

Ing. Tomáš Růžička
vedoucí Odboru ochrany
proti škodlivým organismům

 

 

Z podkladů sekce terénní služby zpracovala: Ing. Regina Tesařová

Zařazeno v Rostlinná výroba