KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Středočeský kraj vytvořil databázi projektů spolufinancovaných EU

05/06/07
Středočeský kraj

zásobník projektů

Středočeský kraj ve spolupráci s Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy zahájil akci „Zásobník projektů“, v rámci které je vytvářena speciální „Databáze projektů a projektových záměrů veřejných i podnikatelských subjektů Středních Čech, které by mohly být spolufinancované z fondů Evropské unie na léta 2007 – 2013. Cílem je podpořit maximální a efektivní využívání Strukturálních fondů ve Středočeském kraji.

Za tímto účelem budou všichni účastnící zařazení do databáze informováni o možnosti financovat jejich projekt z některého Operačního programu a budou jim zasílány cílené informace, kdy a kde je možné o finanční podporu žádat, případně kde lze získat další informace. Na základě této databáze budou rovněž moci řídící orgány příslušných operačních programů lépe přizpůsobit programy požadavkům ze strany předkladatelů projektů. Databáze usnadní komunikaci s žadateli a stane se podkladem při konzultacích žadatelů s administrátorem ROP před podáním projektových žádostí o podporu.

Podrobné informace lze získat na portálu projektu 3.3 SROP , nebo se lze obrátit na Ing. Jiřího Kubiše  z Odboru evropské integrace:
tel. 257 280 610