KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Úvěrové a záruční programy v rámci OPPI

19/06/07
Ing. Josef Korínek / Infovenkov

Možnosti čerpání finančních prostředků z fondů EU pro české podnikatele

Úvěrové a záruční programy v rámci OPPI –  možnosti čerpání finančních prostředků z fondů EU pro české podnikatele

Program konference 14. 6. 2007 byl zaměřen především na představení 15 programů podpory v rámci OPPI na roky 2007-2013. „Jednání s Evropskou komisí o obecném rámci pro čerpání peněz ze strukturálních fondů mají zpoždění. Proto jsme podnikatelům, kteří s těmito prostředky počítali na své projekty, dali možnost podat registrační žádost do téměř poloviny programů na roky 2007–2013. Ačkoli nebyl operační program Podnikání a inovace ještě oficiálně vyhlášen, budou moci začít na svých projektech pracovat,“ řekl při zahájení konference náměstek ministra průmyslu a obchodu Martin Tlapa.

Zařazeno v Novinky a akce