KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Aphid Bulletin č. 12/2007

03/07/07
Státní rostlinolékařská služba Mastná, Belzová

25. týden (18. -25. 6.)

Zpráva Státní rostlinolékařské zp

Počasí

Také třetí červnový týden byl teplotně nadnormální. Denní teploty se pohybovaly stejně jako v předchozím týdnu od 15 do 30 °C. Dalším charakteristickým znakem uplynulého týdne byly časté bouřky z horka doprovázené silnými lijáky a krupobitím, což znamená lokální poškození polních a zahradních kultur přírodními živly a v lokalitách, kde přímluvu podcenili, pokračování sucha a strádání rostlin nedostatkem vláhy ( VVK pod 30 % ).

Situace v letové aktivitě mšic

Pokračující teplé počasí přeje letnímu stěhování mšic. Prakticky u celé palety sledovaných druhů mšic došlo k mírnému vzestupu přeletu na nové hostitelské rostliny. Tato skutečnost je zřejmá zejména u mšice zhoubné, mšice zelné a mšice broskvoňové. Celkové úlovky okřídlených mšic však zdaleka nedosahují loňských hodnot.

Stav porostů

Ozimá pšenice 69 – 87 BBCH – prozatím nepřišlo žádné hlášení o výskytu mšic v klasech a už to tak vypadá, že letošní přímá škodlivost mšic v porostech pšenic bude minimální a se zbytkem mšic na rostlinách si poradí entomopatogenní houby a predátoři. S blížícím se obdobím sklizně je třeba dokončit kontrolu zdravotního stavu dozrávajících porostů a to nejen na výskyt virových zakrslostí a zaplevelení ( pro případné nasazení desikantů ), ale i na výskyt snětí a klasových fuzarióz, které měly letos velmi příznivé klimatické podmínky pro svoji škodlivost v porostech. Průzkum je zřeba uskutečnit 10 – 14 dnů před sklizni. Sklizeň snětivých a fuzariózních porostů je třeba organizovat tak, aby nedošlo ke kontaminaci celé produkce obilí.

Jarní ječmen 69 – 87 BBCH – lokálně v okrese ÚO a PA pozorováno poškození virem BYDV, přímá škodlivost mšic přichází v úvahu jen v podhorských oblastech. Lokálně ječmen polehl a řídké porosty jsou silně zaplevelené – na tyto porosty je účelné aplikovat před sklizni desikanty ( 2 – 3 týdny před sklizni ).

Cukrovka 45 – 49 BBCH – pokračují příznivé podmínky pro růst řepy, mšice maková není pro porosty již žádným nebezpečím, zvýšená migrace mšice broskvoňové již řepu neohrožuje, protože zapojené porosty cukrovky jsou pro ni v tuto dobu málo zajímavé. Z několika lokalit přišlo hlášení o výskytu plevelných řep – pokračovat v likvidaci, jedna plevelná řepa na čtverečním metru sníží výnos až o 11 %, navíc 1 rostlina vyprodukuje kolem 1 500 semen a ty si udrží klíčivost až 15 let. Kde je méně než 1 plevelná řepa na ar, vytrháme ji ručně. A to ještě v období, kdy tvoří pyl ( klepneme květenstvím o ruku). Kde je 10 000 rostlin na hektar nasadíme sežínání a to přibližně 14 dnů před začátkem kvetení. Optimální účinek lze dosáhnout opakováním zásahu v 14 denních intervalech ( 3 x ).
Cerkospora – další hlášení o šíření v porostech nepřichází a dobrou zprávou je i předpověď chladnějšího počasí na další dva týdny ( podprůměrné teploty a více srážek ), což může podstatně zpomalit další šíření cerkospory – pokračovat v monitorování výskytů ( AB č. 11 )

Brambory 61 – 71 BBCH – téměř na všech lokalitách SP byly úlovky mšice broskvoňové vyšší, totéž platí i pro žlutou misku na lokalitě v Humpolci. Tato skutečnost znamená, že do porostů sadbových brambor nalétává stále velké množství nebezpečné mšice broskvoňové a tím trvá i zvýšené nebezpečí přenosu a šíření viróz v porostech brambor. Podle počtu úlovků v SP lze usoudit, že další vzestup přeletu mšice broskvoňové lze očekávat zejména v bramborářských a podhorských lokalitách ( dozrávání řepky a končící vývoj na broskvoních ) a to bude znamenat další zesílení infekčního tlaku viróz a tím i nezbytná mimořádná opatření v porostech sadby:
– u všech skupin odrůd dbát na účinné prodloužení insekticidní clony
– pokračovat v intenzivní selekci
– přikročit k likvidaci natě

Brukvovitá zelenina – mšice zelná je stále velkým nebezpečím pro porosty – pokračovat v kontrole výskytu a účinné ochraně porostů.

V Opavě 29. 6. 2007
Antonín Köhler

Zařazeno v Rostlinná výroba