KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

APHID BULLETIN č. 15

24/07/07
Státní rostlinolékařská služba Mastná, Belzová

28.týden (9.7. – 15.7.)

Zařazeno v Rostlinná výroba