KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministerstvo zemědělství a lesničtí a dřevařští podnikatelé se dohodli na podobě hospodaření ve státních lesích

02/07/07
MZe ČR

Tisková zpráva

Ministr zemědělství Petr Gandalovič a předseda Konfederace lesnických a dřevařských svazů Ivo Klimša dnes podepsali memorandum o principech hospodaření se státním lesním majetkem do roku 2010. Obě strany tímto stvrdily dohodu na podobě smluvních vztahů do konce roku 2010.

„Podpisem memoranda uzavíráme dlouhá a náročná jednání. Našli jsme kompromis mezi modely obou stran,“ uvedl ministr zemědělství Petr Gandalovič.
Do roku 2010 budou v lesích spravovaných státním podnikem Lesy ČR použity dva modely správy lesního majetku. V prvním modelu budou Lesy ČR vypisovat výběrová řízení pouze na lesnické práce bez prodeje dřeva, které budou obchodovat Lesy ČR. Ve druhém modelu budou dřevo obchodovat přímo firmy pracující na daném území.

Lesnické zakázky budou objektivně a transparentně rozděleny na poloviny (vždy samostatné smluvní územní jednotky) v rámci notářsky ověřeného losování. U losování budou přítomni dva zástupci Konfederace lesnických a dřevařských svazů (KLDS) a losovat se bude územně podle jednotlivých krajských inspektorátů.

„Necháme oba modely běžet do konce roku 2010 a poté se rozhodneme, který z nich je lepší,“ řekl ministr Gandalovič. Nezávislá komise složená ze zástupců ministerstva zemědělství, KLDS a Lesů ČR bude sledovat ekonomickou výhodnost modelů správy lesního majetku a vyhodnotí výhodnější model. „Na základě analýzy bude vypracován návrh zákona o správě státního lesního majetku. Tento zákon by měl zaručit stabilitu a dlouhodobou strategii správy lesního majetku,“ oznámil ministr Gandalovič.

Zadávací dokumentace veřejné zakázky na lesní práce bude připravena ve spolupráci s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a bude v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.

„Jsem velmi rád, že se nám podařilo najít v jednáních kompromis a můžeme pokračovat v práci,“ uzavírá ministr Gandalovič.

Táňa Králová
tisková mluvčí MZe

Memorandum Ministerstva zemědělství a Konfederace lesnických a dřevozpracujících svazů:

http://www.mze.cz/UserFiles/File/kOTTOVA/Memorandum%20MZe%20a%20KLDS.doc

Zařazeno v Novinky a akce