KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Proč urychlit digitalizaci katastru nemovitostí 

31/07/07
MZe ČR

Tisková zpráva, Praha, 25. července 2007

 Vláda urychlí digitalizaci katastru nemovitostí – k tomu se přihlásila ve svém programovém prohlášení a nyní připravuje kroky, jak tento závazek naplnit. V současné době jsou digitalizované katastrální mapy pro pouhou třetinu území republiky. Pokud by digitalizace pokračovala dosavadním tempem, trvala by nejméně dalších dvacet let. Snahou ministerstva zemědělství je vše stihnout již do roku 2015.
 
„Ročně se do digitální formy převedou katastrální mapy jen zhruba na třech procentech území republiky. Pomalý posun v digitalizaci katastru komplikuje nejen práci katastrálních úřadů, ale omezuje všechny, kteří tato data využívají – tedy především kraje, obce, správce inženýrských sítí, realitní sektor a další,“ uvedl ministr zemědělství Petr Gandalovič. Naopak snadná dostupnost digitálních dat katastru povede podle něho k podpoře investic, k rozvoji trhu s nemovitostmi a pomůže při každodenní správě, ochraně a rozvoji území. Výrazně se díky tomu zkrátí doba čekání na zápis do katastru nemovitostí. „Doplnění parcel dosud evidovaných tzv. zjednodušeným způsobem do digitalizovaných katastrálních map je i příspěvkem k dokončení restitučního procesu,“ doplnil ministr. S rokem 2015, dokdy chce mít ČR dokončenou digitalizaci, je také termínem, se kterým v této oblasti počítá Evropská unie.
Nezbytnou podmínkou, jak výrazně zrychlit digitalizaci, je personální posílení katastrálních úřadů. „Při současných kapacitách není možné cíl zajistit. Počet vkladů práv a dalších zápisů do katastru nemovitostí roste v posledních pěti letech až o pětinu ročně. Přitom se výrazně podařilo zkrátit čekání na zápisy,“ řekl předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Karel Večeře.
Zdrojem financování rychlejší digitalizace mají být vyšší příjmy z poplatků za zápisy práv do katastru nemovitostí. V České republice patří tento poplatek na úrovni 500 korun ke zdaleka nejnižším v Evropě a od roku 1994 se nezvýšil. Například sousední Slovensko v uplynulých letech upravilo poplatky směrem nahoru dvakrát a vybírá v průměru 2000 Sk za vklad. Nově se u nás má správní poplatek stanovit podle rozsahu požadovaného zápisu podle počtu nemovitostí. Zůstane zachována současná sazba 500 Kč při zápisu k jednomu pozemku nebo budově. Základní sazba se pak bude násobit počtem nemovitostí, ke kterým je zápis věcného práva navrhován. „U převodů rodinných domků se zahradou, které jsou nejčastější, by poplatek činil 1500 Kč,“ uvedl Karel Večeře.
„Bude stanovena také maximální částka poplatku pro určité typy převodů. Týká se to především zemědělců, kteří převádějí třeba více parcel najednou,“ upozornil ministr Gandalovič.
 
 
Mgr. Ilona Chalupská
Ředitelka odboru komunikace

Zařazeno v Aktuálně