KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Propagační kampaň Potravinářské komory ČR na podporu zdravého životního stylu od července na obrazovkách České televize

09/07/07
Z. Boublík Potravinářská komora

Potravinářská komora ČR (PK ČR) přichází od července s kampaní zaměřenou na zlepšení zdravotního stavu české populace prostřednictvím změny ve stravovacích a pohybových návycích, která bude probíhat formou televizních spotů vysílaných Českou televizí (ČT).

Kampaň budou moci sledovat diváci České televize na okruzích ČT1 a ČT2 ve třech obdobích, a to od 2.7. do 15.7. 2007, od 6.8.do 2.9.2007 a v podzimních dnech 12.11.- 25.11. 2007. Kampaň je tvořená třemi dvacetisekundovými spoty, jež se zaměřují na hlavní problémy naší populace. Celkem se spoty na obrazovkách objeví 75krát ve vysílacích časech bloku self promotion a dále dle programových možností ČT, která spoty odvysílá jako obecně prospěšné sdělení. Spoty byly vyrobeny pro Slovenskou potravinářskou komoru a s úspěchem již vysílány ve Slovenské televizi.
„Cílem projektu je odlehčenou formou reagovat na vážnou problematiku a upozornit na některé z rizikových faktorů ovlivňujících zdraví, z nichž jsme vybrali nerovnováhu mezi příjmem a výdejem energie, nedostatek pohybu a nedodržování pitného režimu,“ popsal projekt ředitel PK ČR Miroslav Koberna. Projekt je obsahově zaměřen jak na dospělé, tak děti.
Projekt je součástí širší kampaně připravené PK ČR ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR, Ministerstvem zdravotnictví ČR, Ústavem zemědělských a potravinářských informací a státními zdravotními ústavy. Pro příští rok je plánován srovnatelný rozsah kampaně, pro jejíž financování se uvažuje o využití zdrojů z fondů EU. Členové PK ČR v rámci kampaně poskytli pro jednotlivé akce zaměřené zejména na zvyšování fyzické aktivity dětí i nepeněžní plnění v podobě výrobků zdravé výživy (jogurty, džusy, cereálie). Propagace kampaně a poskytování informací probíhá prostřednictvím oficiálních internetových stránek PK ČR na adrese http://www.foodnet.cz. Součástí internetových stránek PK ČR je také speciální příloha věnovaná otázkám zdravé výživy a zdravého životního stylu.
Česká televize se ke kampani Potravinářské komory ČR zaměřené na podporu zdravého životního stylu připojuje jako významný mediální partner s vědomím, jak je osvěta a informovanost v této oblasti pro všechny vrstvy diváků (obyvatelstva) prospěšná a důležitá. Česká televize plní v oblasti péče o zdraví a zdravý životní styl poslání televize veřejné služby tím, že pravidelně zařazuje pořady, v nichž je tato problematika hlavním tématem (např. Diagnóza, Domácí lékař aneb Nic není jen tak, S Hurvínkem za lékařem, V kondici, Sportujeme s Katkou, Pod pokličkou, Buď fit s ČT) nebo prostupuje napříč magazíny či publicistickými pořady pro všechny věkové kategorie (např. Sama doma, Barvy života, Kluci v akci, Planeta Věda, Hřiště 7 a dal.).

JAKÉ SPOTY BUDOU VYSÍLÁNY
Kampaň se soustředí na tři okruhy podporující zdravý životní styl – rovnováhu mezi příjmem a výdejem energie, dostatečný pohyb a správný pitný režim.
"Rozhýbej tělo a sleduj příjem a výdej energie“
Pod tímto názvem se skrývá spot, který propaguje vyvážený energetický příjem a výdej. Divákovi říká, že v případě dostatečné fyzické aktivity není potřeba omezovat se ve výběru stravy. Důležité je pouze kontrolovat, zda její energetický obsah udržuje v rovnováze se svým energetickým výdejem.
Spot s titulkem "Rozhýbej tělo a vyměň stres za pohyb" je zaměřen na snižování stresu tělesnou aktivitou. Je známo, že dostatek pohybu a zdravá únava odbourávají stres způsobovaný současným hektickým způsobem života.
Obsahem třetího spotu je propagace pitného režimu, který zásadním způsobem ovlivňuje lidské zdraví a u současné populace je příjem tekutin často až kriticky nedostatečný. V podtextu spot říká, že tím nejlepším nápojem je vlastně kvalitní pitná voda. Spot nese název "Když chceš dlouho žít, musíš zdravě hodně pít".

Zařazeno v Aktuálně