KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Rezignace prezidenta Potravinářské komory ČR

09/07/07
Z. Boublík Potravinářská komora

Prezident Potravinářské komory ČR (PK ČR) Ing. Jaroslav Camplík předložil Výkonné radě PK ČR k 30. červnu 2007 ze zdravotních důvodů rezignaci na svou funkci.

Výkonná rada PK ČR po proběhlé diskusi rezignaci prezidenta Jaroslava Camplíka přijala a poděkovala mu za odvedenou práci ve prospěch nejen PK ČR, ale i celého potravinářského průmyslu. Výkonná rada PK ČR současně pověřila zastupováním prezidenta PK ČR stávajícího viceprezidenta Ing. Emila Kaspera.

V této souvislosti Ing. Kasper uvedl: „Vzhledem ke vzniklé situaci vidím svoji úlohu v přípravě valné hromady v polovině měsíce září 2007, na které bude zvolen nový prezident Potravinářské komory České republiky. Jsem přesvědčen, že všichni kandidáti na funkci prezidenta naší komory využijí vhodně čas do volby a osloví všechny naše členy. A současně je přesvědčí o svých plánech a programech ve smyslu zdárného fungování celé komory. Svou současnou úlohu vidím tedy především v čistě procedurální rovině, která povede ke zdárnému průběhu mimořádné valné hromady, a to s úspěšnou volbou nového prezidenta PK ČR.“

Nového prezidenta může podle platných stanov PK ČR zvolit pouze Valná hromada PK ČR. Předpokládá se, že se mimořádné zasedání Valné hromady PK ČR uskuteční za tímto účelem nejpozději v září letošního roku.

Zařazeno v Podniky, trhy