KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Středočeská muzea a galerie nabídnou nové propagační materiály

13/07/07
Středočeský kraj

Rozvoj cestovního ruchu

 Návštěvníkům v muzeích a galeriích zřizovaných Středočeským krajem jsou od tohoto týdne k dispozici nové propagační materiály, které byly vydány v rámci úspěšné realizace tří projektů, jež čerpají finanční prostředky  ze SROP – Priorita 4 – Rozvoj cestovního ruchu. Předkladatelem projektů byl Středočeský kraj a jejich administraci zabezpečil odbor kultury KÚ ve spolupráci s řediteli jednotlivých zúčastněných muzeí.

Jako výstupy projektů jsou kromě klasických propagačních materiálů – skládaček a pohlednic (projekt s názvem Tiskoviny pro společnou prezentaci muzeí a galerií) –  vytvořeny například nové webové stránky (projekt s názvem Muzea v přírodě Středočeského kraje), naučný film, hrací karty a fárací knížka (projekt s názvem Montánní činnost ve Středočeském kraji).

„Přínosem projektů nejenom pro zapojené instituce, ale i pro celý Středočeský kraj, je zvýšení propagace institucí a regionů, předložení ucelené a zároveň atraktivní nabídky pro turisty (návštěvníky kraje), posílení informovanosti veřejnosti a spolu s tím i posílení image Středočeského kraje,“ zdůraznila Jiřina Pospíšilová, radní pro oblast kultury a památkové péče.

Celkový finanční objem přesáhnul podle tiskového mluvčího Středočeského kraje Martina Kupky 4,5 milionu korun. Tři a půl milionu bylo hrazeno z fondů Evropské unie – SROP, milion hradil Středočeský kraj.

Nové propagační materiály ve středočeských muzeích a galeriích jsou připraveny i pro zahraniční návštěvníky. "Chceme přilákat turisty z Prahy do středních Čech," uvedl Martin Kupka.  který v této souvislosti zmínil nedávný Královský průvod z Prahy do Karlštejna. Středočeský kraj také hodlá otevřít turistické a informační centrum v Husově ulici.

Od víkendu by měly být nové propagační materiály nejen ve středočeských muzeích a galeriích, ale také  v informačních a turistických centech v celých středních Čechách. Středočeský kraj chystá nové propagační materiály prezentovat rovněž na veletrzích. V září na TT ve Varšavě, v říjnu na UTM v Kyjevě a v listopadu na WTM v Londýně a TUC v Lipsku.

——————————————————————————–

Podrobnější informace o projektech:

1. Tiskoviny pro společnou prezentaci muzeí a galerií

Celkový objem finančních prostředku  – 933 tis.Kč, z toho 700 tis. Kč EU
Počet zapojených institucí  – 17, tj. všechna muzea a galerie zřizované Středočeským krajem
Hlavní partner  – Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně

Výstupy projektu – společné leporelo, jednotlivá leporela,vše ve vícejazyčných mutacích

2. Montánní činnost ve Středočeském kraji

Celkový objem finančních prostředků  – 2 815 tis. Kč, z toho 2 111 tis. Kč z EU
Počet zapojených institucí – 4 (Hornické muzeum Příbram, České muzeum stříbra Kutná Hora, Muzeum Českého krasu Beroun,  Regionální muzeum v Jílovém u Prahy)
Hlavní partner – Regionální muzeum v Jílovém u Prahy

Výstupy projektu – propagační kampaň v médiích,  film,  pohlednice, muzejní pas, propagační předměty a suvenýry, hornické karty.

3. Muzea v přírodě Středočeského kraje

Celkový objem finančních prostředků  – 577 tis. Kč, z toho 433 tis. Kč z EU

Počet institucí 4 (Hornické muzeum Příbram, Regionální muzeum Kolín, Polabské muzeum Poděbrady, Vlastivědné muzeum Slaný)
Hlavní partner – Polabské muzeum Poděbrady

Výstupy projektu – celobarevná publikace, propagační materiál, pohlednice, webové stránky.

Zařazeno v Novinky