KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Vydaná rozhodnutí za 26. týden 2007

03/07/07
Státní rostlinolékařská služba Mastná, Belzová

přehled

Kopie vydaných rozhodnutí za 26. týden 2007

Přípravek                                                             Registrant         Nabylo právní moci dne       pod poř. číslem

ALERT S (zúžení oblasti použití)                            DUP                     29.06.07                           179.07
ALERT SUN (zúžení oblasti použití)                      DUP                     29.06.07                           180.07
ALTO COMBI (zúžení oblasti použití)                     SYA                      29.06.07                           177.07
BAVISTIN WG (zúžení oblasti použití)                   BAS                      29.06.07                           176.07
DUETT (zúžení oblasti použití)                               BAS                      29.06.07                           175.07
KARBEN FLO STEFES (zrušení reg.)                   FTM                      29.06.07                           168.07
PUNCH 10 EW (zrušení registrace)                     DUP                     29.06.07                            171.07
RUBIGAN 12 EC (zúžení oblasti použ.)               GOP                      29.06.07                            178.07
RUBIGAN 12 EC (zrušení registrace)                  LOV                       29.06.07                            169.07
SPORTAK ALPHA HF (zúžení obl. p.)                   BAS                       29.06.07                            174.07

Bližší informace najdete na webové stránce http://www.srs.cz/portal/page?_pageid=74,1&_dad=portal&_schema=PORTAL

Zařazeno v Rostlinná výroba