KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zpráva o výskytu škodlivých organismů a poruch č. 12

09/07/07
Státní rostlinolékařská služba Mastná, Belzová

za období 25.6. – 1.7. 2007

STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA
Odbor ochrany proti škodlivým organismům
_______________________Těšnov 17, Praha 1, PSČ 117 05_________________________

Praha, 3.7. 2007

1. Počasí
Počátkem sledovaného období bylo jasno s teplotami  kolem 30°C, od úterý došlo k výraznému ochlazení, provázenému zesilujícím větrem. Bylo převážně zataženo s dešťovými přeháňkami, místy se vyskytly přívalové deště. Ranní minima teplot se pohybovala kolem 9°C, denní maxima dosahovala 20°C. Vítr vanul zpočátku od jihozápadu, po ochlazení od západu až severozápadu. Dešťové přeháňky příliš neovlivnily přetrvávající srážkový deficit.

2.    Posouzení aktuálního stavu výskytu škodlivých organismů a poruch
Deštivé počasí narušovalo sklizeň ozimých ječmenů (západní Čechy).
K místnímu poškození máku silnými přívalovými srážkami s následným polehnutím a vyplavením porostů (21.6.)  došlo v okresech Vyškov (Rousínov, Rostěnice, Pustiměř), Prostějov a porostů kukuřice v okrese Vsetín (Študlov, Střelná); lokálně polehlé porosty ječmene jarního, žita setého byly sledovány např. v celém okrese Nymburk (např. lokalita Křečkov – 25.6.). 
V okrese Kutná Hora bylo opakovaně poškozeno kroupami cca 180 ha cukrovky; v okrese Příbram (Hvožďany) byla velmi silně poškozena dvě pole (cca 50 ha) ječmene ozimého. V poškozených porostech ve Hvožďanech začal obrůstat podrost (klasy byly prakticky vymláceny kroupami a vymlácené zrno začalo vzcházet); stejná situace byla zjištěna v porostech pšenice ozimé v okrese Chomutov. V katastrálním území Kutná Hora byly opakovaně poškozeny kroupami sady jabloní. 
Silné poškození porostů ječmene jarního suchem zejména na písčitých půdách bylo sledováno v okrese Kolín (Konárovice, Starý Kolín, Veltruby).
OBILNINY
PŠENICE OZIMÁ (RF 75 – 87)
Lokálně střední výskyt fuzarióz (Fusarium spp.) byl pozorován v klasech na jižní Moravě v okresech Kroměříž, Břeclav (Moravský Žižkov, Podivín), Jihlava a Znojmo (neošetřené porosty); lokálně až silný výskyt byl sledován v okrese Bruntál (Krnov) a v okrese Vsetín (Zašová, Kelč) na ošetřovaných porostech s nevhodnou předplodinou a praktikovanou minimalizací zpracování půdy.
Lokálně střední až silné výskyty černě obilné (Cladosporium herbarum) byly zjištěny v klasech v okrese Blansko.
Lokálně střední výskyt černí (Cladosporium spp., Alternaria spp.) byl sledován v okrese v okrese Hodonín (Vnorovy, Kyjov, Bzenec).
Lokálně silný výskyt rzi pšeničné (Puccinia recondita f.sp. tritici) byl pozorován v okrese Bruntál (Osoblažsko, Rýmařov); střední až silný výskyt v okrese Přerov na praporcových listech v neošetřených porostech.
Všeobecně střední výskyt braničnatky plevové (Phaeosphaeria nodorum) přetrval na listech v okrese Kroměříž, v klasech byl zjištěn např. v okrese Tábor (Chýnov, Kladruby).
Lokálně střední výskyt mšice střemchové (Rhopalosiphum padi) byl pozorován např. v okrese Kroměříž.
První výskyt plodomorky plevové (Sitodiplosis mosellana) byl zjištěn v klasech 25.6. v okrese Blansko.
Ohniskový silný výskyt kolonií hraboše polního (Microtus arvalis) byl sledován v okrese Bruntál (Sl. Pavlovice); lokálně silný výskyt v okrese Opava.
Silné zaplevelení chundelkou metlicí (Apera spica-venti) bylo zjištěno v okrese Teplice.
JEČMEN OZIMÝ (RF 89)
Lokálně střední výskyt černě obilné (Cladosporium herbarum) byl sledován v okresech Blansko (Těchov) a Kroměříž.
JEČMEN JARNÍ (RF 61 – 87)
V okrese Příbram (Bubovice – odrůda Jersey) bylo pozorováno silné napadení porostů skvrnitostí způsobenou Ramularia collo-cygni.
Lokálně střední výskyt rzi ječné (Puccinia hordei) byl zjištěn v okrese Kroměříž.
Silný výskyt hnědé skvrnitosti (Pyrenophora teres) byl pozorován v okrese Žďár nad Sázavou (Račice).
Ohniskově silné poškození pochev praporcového listu třásněnkami (Thysanoptera) bylo zaznamenáno v okrese Vsetín (Lačnov).
Ohniskově silné zaplevelení ovsem hluchým (Avena fatua) bylo sledováno v okrese Teplice.
PŠENICE JARNÍ (RF 75)
Střední výskyt plodomorky plevové (Sitodiplosis mosellana) byl zjištěn v okrese Ústí nad Labem.
KUKUŘICE (RF 33 – 59)
První výskyt bázlivce kukuřičného (Diabrotica virgifera virgifera – DVV) byl zaznamenán 22.6. v okrese Břeclav (Lanžhot) a 26.6. v okrese Hodonín (Čejč). Pro srovnání v roce 2006 byl první výskyt zjištěn 13.7. v okrese Hodonín (Čejč).

LUSKOVINY
HRÁCH SETÝ (RF 71 – 85)
Lokálně střední výskyt antraknózy hrachu (Mycosphaerella pinodes, Ascochyta pisi, Phoma medicaginis var. pinodella) byl sledován u drobných pěstitelů v okrese Zlín.
Lokálně střední výskyt kyjatky hrachové (Acyrthosiphon pisum) byl zaznamenán např. v okrese Jihlava.
Další výskyty obaleče hrachového (Cydia nigricana) ve feromonových lapácích byly zjištěny např. v okrese Nový Jičín; střední výskyt byl pozorován v okrese Znojmo.

BOB (RF 79)
Ohniskový silný výskyt listopasů (Sitona spp.) byl pozorován v okrese Opava (Pusté Jakartice).
OLEJNINY
ŘEPKA OZIMÁ (RF 81 – 87)
Střední výskyt bílé hniloby brukvovitých /hlízenky obecné/ (Sclerotinia sclerotiorum) byl zjištěn např. v okresech Jihlava (Loučky), Jeseník (Javorník), Olomouc (Uničov), Opava; lokálně silný výskyt v okrese Bruntál (Osoblaha).
Lokálně střední výskyt alternariové skvrnitosti brukvovitých /černě řepkové/ (Alternaria brassicae) byl zaznamenán na stoncích a šešulích v okresech Kroměříž; silný výskyt byl zaznamenán v okresech Jeseník (Javorník) a Prostějov.
Střední výskyt fomové hniloby brukvovitých (Leptosphaeria maculans) přetrval v okresech Bruntál a Karviná (N. Bohumín); ojediněle silný výskyt byl zaznamenán v okrese Opava.
Ojediněle silný výskyt plísně brukvovitých (Peronospora parasitica) byl zaznamenán v okrese Opava.
Silný ohniskový výskyt padlí řepky (Erysiphe cruciferarum) byl zjištěn na listech a lodyhách v okrese Uherské Hradiště (Kostelany nad Moravou).
MÁK (RF 56 – 70)
Ohniskově silný výskyt plísně máku (Peronospora arborescens) byl pozorován v okrese Klatovy (Malý Bor).
Lokálně střední výskyt krytonosce makovicového (Neoglycianus macula-alba) přetrval v okrese Kroměříž (Jarohněvice); ohniskově silné poškození žírem dospělců a ohniskově silný výskyt larev v makovicích byly opakovaně zjištěny v okrese Přerov.

SLUNEČNICE
První výskyt bílé hniloby /hlízenky obecné/ (Sclerotinia sclerotiorum) byl sledován 26.6. v okrese Břeclav (Lanžhot, Podivín) a Hodonín (Strážnice – 27.6.).
První výskyt braničnatky slunečnicové (Septoria helianthi) byl zjištěn 26.6. v okrese Břeclav (Lanžhot, Moravský Žižkov).
OKOPANINY
KRMNÁ ŘEPA
Laboratorně byly potvrzeny výskyty bakteriální skvrnitosti listů (Pseudomonas syringae) a fómové listové skvrnitosti /tečnatky/ (Pleospora betae  syn. Phoma betae) v okrese Prostějov (Dřevnovice).
BRAMBOR (RF 52 – 87)
Střední výskyt hnědé skvrnitosti listů (Alternaria solani) byl zaznamenán v okrese Olomouc (Topolany, Přáslavice).
Lokálně byl pozorován nárůst intenzity výskytu plísně bramboru (Phytophthora infestans); výskyty byly sledovány zejména u drobných pěstitelů a na neošetřených porostech. Intenzita výskytu byla rovněž závislá na množství srážek v předchozím období. Všeobecně střední výskyt byl zaznamenán např. v okresech Litoměřice, Klatovy (Kolinec) a u drobných pěstitelů v okrese Tábor (Sezimovo Ústí, Měšice, Chotoviny); lokálně střední výskyt na neošetřovaných porostech v okresech Břeclav a Hodonín; silný výskyt u drobných pěstitelů v okrese Jihlava.
Stále byly pozorovány střední až silné výskyty všech vývojových stadií mandelinky bramborové (Leptinotarsa decemlineata) např. v okresech Jindřichův Hradec, Tábor a Jihlava (drobní pěstitelé); dále např. v okresech Teplice (Bžany) – dospělci a Kroměříž – larvy L3 a L4. Lokálně střední výskyty byly rovněž zjištěny na provozních plochách v okresech F. Místek (Fryčovice), Jeseník a Přerov; lokálně silné výskyty u drobných pěstitelů v celém okrese Olomouc; bylo provedeno chemické ošetření.
ZELENINA
První výskyt plísně rajčete (Phytophthora infestans) na listech byl zjištěn v porostech rajčat v okresech Hodonín (Kyjov – 25.6.) a Břeclav (Podivín – 26.6.).
Lokálně silný výskyt rzivosti česnekovitých /rzi cibulové/ (Puccinia allii) byl sledován na česneku v okrese Litoměřice (Slatina, Úpohlavy, Chotěšov, Vlatislav).
Ohniskově silný výskyt mšice zelné (Brevicoryne brassicae) v porostech brukvovité zeleniny byl zaznamenán v okresech Frýdek-Místek; střední výskyt v okresech Olomouc a Přerov.
Silné výskyty molice vlaštovičníkové (Aleurodes proletella) na brukvovité zelenině byl zjištěn u drobných pěstitelů v okrese Olomouc; přetrval v okresech Vsetín a Přerov.
Silné výskyty mšic (Aphidoidea), molic (Aleyrodoidea) a svilušek (Tetranychidae) byly zjištěny na rajčatech a paprikách v okrese Olomouc.
Lokálně silný výskyt vrtalky pórové (Napomyza gymnostoma) byl zaznamenán na póru zahradním u drobných pěstitelů v okrese Vyškov (Dědice).
OVOCNÉ DŘEVINY
JABLOŇ
Ojediněle silné výskyty padlí jabloně (Podosphaera leucotricha) byly pozorovány zejména u náchylných odrůd na severní Moravě a ve Slezsku.
Všeobecný silný výskyt svilušky ovocné (Panonychus ulmi) byl pozorován v okrese Litoměřice.
Lokálně střední, ojediněle silný výskyt mšice jabloňové (Aphis pomi) byl pozorován např. v okrese Znojmo.

HRUŠEŇ
Silný výskyt mer (Cacopsylla spp.) byl sledován na hrušních ve školkách v okrese Litoměřice (Litoměřice, Liběšice).

SLIVOŇ
První výskyt červené skvrnitosti listů slivoně (Polystigma rubrum) byl zaznamenán v okrese Břeclav (Němčičky).
Všeobecně střední až silný výskyt mšic (Aphidoidea) byl zaznamenán v okresech na severní Moravě a ve Slezsku.
Silné nálety obaleče švestkového (Cydia funebrana) do feromonových lapáků byly pozorovány např. v okrese Břeclav.
TŘEŠEŇ a VIŠEŇ
Silné napadení plodů larvami vrtule třešňové (Rhagoletis cerasi) bylo opakovaně zaznamenáno v okresech Přerov a Olomouc, dále v okrese Pardubice (Svinčany – odrůda Napoleonova).
Silný výskyt zobonosky třešňové (Rhynchites auratus) byl zjištěn v okrese Teplice.
DROBNÉ OVOCE
První výskyt didymelového odumírání maliníku (Didymella applanata) byl zjištěn v hustých porostech ostružiníku u drobných pěstitelů v okrese Zlín.
Silný výskyt hnědého padlí angreštu (Sphaerotheca mors-uvae) přetrval na angreštu v okrese Kroměříž na neošetřených porostech; v okrese Klatovy (Malonice) byl výskyt zjištěn na ošetřených porostech; střední výskyt na rybízu černém byl sledován u drobných pěstitelů v okrese Znojmo.

RÉVA VINNÁ
 Lokálně střední výskyt padlí révy (Blumeria necator) byl zaznamenán na listech i hroznech v okresech Břeclav a Hodonín (náchylné odrůdy).
Střední nálet dospělců obaleče jednopásého (Eupoecilia ambiquella) do feromonových lapáků byl pozorován v okrese Hodonín (Bzenec, Vnorovy); silné nálety v okrese Břeclav (Němčičky, Hrušky).

OSTATNÍ
Podezření z výskytu koletotrichového vadnutí (Colletotrichum acutatum) bylo zaznamenáno v okrese Brno-venkov na matečných rostlinách jahodníku. Vzorek byl odeslán do diagnostické laboratoře.
Plošné napadení grafiózou jilmu (Ophiostoma novo-ulmi) bylo zjišťováno na jilmech v celém okrese Klatovy.
Silný výskyt padlí dubu (Microsphaera alphitoides) byl pozorován ve školce na sazenicích dubu zimního v okrese Klatovy (Mezihoří).
Střední výskyt hraboše polního (Microtus arvalis) byl zjištěn v množitelském porostu jílku v okrese Karlovy Vary (Staré Sedlo); lokálně střední výskyt byl pozorován v porostech vojtěšky v okrese Vyškov (Topolany).

3.   Závěr
Z výsledků měření ČHMÚ vyplývá, že červnové teploty byly v průměru o pět stupňů vyšší než dlouhodobý průměr. Přívalové deště v bouřkách byly lokálně vydatné, ale půda nestačila vláhu pojmout. Využitelná vodní kapacita (nyní pouze 45 %) odpovídá stavu obvyklému na konci srpna.
Lokálně byl pozorován silný infekční tlak houbových chorob zejména plísně bramboru (Phytophthora infestans); výskyty byly sledovány zejména u drobných pěstitelů a na neošetřených porostech. Nárůst výskytů živočišných škůdců byl zaznamenán v porostech zeleniny a v ovocných dřevinách, např. mšic (Aphidoidea), molic (Aleyrodoidea) a svilušek (Tetranychidae). Přetrvávají střední až silné výskyty mandelinky bramborové (Leptinotarsa decemlineata).

Ing. Tomáš Růžička
vedoucí Odboru ochrany
proti škodlivým organismům

Z podkladů sekce terénní služby zpracovala: Ing. Regina Tesařová

Zařazeno v Rostlinná výroba