KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zpráva o výskytu škodlivých organismů

23/07/07
Státní rostlinolékařská služba Mastná, Belzová

č. 13 (2.-15.7.07)

STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA
Odbor ochrany proti škodlivým organismům
_______________________Těšnov 17, Praha 1, PSČ 117 05_________________________

Praha, 16.7. 2007

Zpráva o výskytu škodlivých organismů a poruch č. 13 za období 2.7. – 15.7. 2007

1. Počasí
Počátkem sledovaného období bylo polojasno až zataženo s častými dešťovými přeháňkami, souvislým deštěm nebo místy s prudkými dešti a větrnými nárazy. Vyskytly se i lokální bouřky a krupobití. Teploty se pohybovaly přes den v rozmezí 15 – 24 °C, v noci 6 – 16 °C. Na konci období se vyjasnilo s denními teplotami 28 – 31 °C, v noci bylo 17 – 21 °C.

2. Posouzení aktuálního stavu výskytu škodlivých organismů a poruch
Vlivem silnějších srážek porosty ozimých obilnin v západních Čechách postupně místy poléhaly (intenzita podle prudkosti a četnosti srážek a větru v konkrétní lokalitě); na severní Moravě a ve Slezsku docházelo lokálně až k plošnému poléhání porostů ozimé pšenice a jarního ječmene vlivem silnějších srážek v předchozím období. V okrese Kladno docházelo v místech, kde se kvůli srážkám zastavila sklizeň řepky, k pukání šešulí a vypadávání semen. V okrese Jičín (Markvartice, Sobotka, Bartoušov) byly přívalovými dešti poškozeny porosty řepky (silné polehnutí).
V okrese Havlíčkův Brod (Herálec, Okrouhlička) došlo k silnému poškození porostů ozimé řepky lokálním krupobitím. K lokálnímu poškození porostů brambor kroupami došlo v okrese Jihlava (Velký Beranov, Dušejov). Významné škody na révě vinné byly způsobené krupobitím ze dne 2.7. v okrese Břeclav (Podluží, Valtice, Bulhary).
V západních Čechách docházelo vlivem silných větrů k vypadáváním semen u některých dozrálých porostů řepek.
V okrese Kladno byly porosty ozimé a jarní pšenice velmi poznamenané suchem; porosty jarního ječmene v ohniscích lokálně vůbec nevytvořily klasy. V okrese Kladno způsobilo sucho na nejvíce zasažených porostech řepky a hořčice bílé opad šešulí.
Na pnoucích muškátech byly u pěstitelů v okrese Plzeň-sever (Tlučná, Třemošná) zjištěny střední výskyty korkovitosti, pravděpodobně v důsledku letošního nezvyklého vývoje počasí.

OBILNINY
PŠENICE OZIMÁ
(RF 85 – 99)
V okrese Náchod (Velké Poříčí) byl zaznamenán poměrně silný výskyt černání pat stébel (Gaeumannomyces graminis).
Lokálně střední výskyt fuzarióz (Fusarium spp.) v klasech byl pozorován v okrese Břeclav (Bořetice, Boleradice, Hustopeče); až střední výskyty v závislosti na chemické ochraně byly zaznamenávány v okresech Přerov a Jeseník (Javorník, Vlčice); střední výskyt byl zjištěn v okrese Svitavy (M. Trnávka, Jevíčko).
Střední výskyt černě obilné (Cladosporium herbarum) byl zjištěn v okresech Liberec a Jablonec nad Nisou.
Vlivem srážek docházelo k nárůstu výskytu černí (Cladosporium spp., Alternaria spp.) v klasech na severní Moravě a ve Slezsku, ve východních a západních Čechách. Lokálně střední výskyt byl sledován v okresech Frýdek-Místek (Baška), Břeclav (Boleradice, Němčičky, Břeclav, Valtice), Hodonín, Brno-venkov – po deštích střední výskyty v celých okresech; ojediněle až silné výskyty byly v okrese Jeseník (Javorník, Bernartice) a lokálně silné v okrese Kladno.
Lokálně střední výskyty rzi pšeničné (Puccinia recondita f.sp. tritici) byly pozorovány v okresech Jeseník (Velká Kraš) a Ústí nad Orlicí; střední až silné výskyty v okrese Přerov (u neošetřených porostů); lokálně silné výskyty byly zaznamenány v okresech Olomouc (Senice na Hané), Vsetín (Rožnov pod Radhoštěm) a Opava (u neošetřených porostů).
Střední výskyt braničnatky plevové (Phaeosphaeria nodorum) v klasech byl zjištěn v okrese Rychnov nad Kněžnou (Lípa nad Orlicí).
Ojediněle střední výskyty bejlomorky sedlové (Haplodiplosis marginata) byly pozorovány v okrese Vsetín (Babice, okolí Rožnova p. R., Dolní Bečva).
Lokálně silné poškození porostů zelenuškou žlutopásou (Chlorops pumilionis) bylo zaznamenáno v okrese Vsetín (okolí Rožnova pod Radhoštěm).
V okrese Kladno bylo zaznamenáno líhnutí dospělců obaleče obilního (Cnephasia pumicana).
Lokálně silné výskyty hraboše polního (Microtus arvalis) přetrvávaly v okrese Opava.
JEČMEN OZIMÝ (RF 99)
V okrese Kladno se na strništích zvyšoval počet nor a výhrabků způsobených hrabošem polním (Microtus arvalis) – lokálně se jednalo až o střední výskyty.
ŽITO (RF 83)
Střední výskyt černě obilné (Cladosporium herbarum) byl pozorován v okrese Jablonec nad Nisou (Dalešice).
JEČMEN JARNÍ (RF 83 – 92)
V okrese Příbram (Vranovice) byl zjištěn pozitivní výskyt virové žluté zakrslosti ječmene (BYDV – PAV) a virové zakrslosti pšenice (WDV).
V okrese Příbram (na Březnicku) byly zaznamenány středně až silně napadené porosty (1. a 2. listy a horní část stébla) skvrnitostí způsobenou Ramularia collo-cygni.
Až střední výskyty fuzarióz (Fusarium spp.) v klasech byly zaznamenávány v okrese Přerov.
Střední výskyt hnědé skvrnitosti (Pyrenophora teres) byl pozorován v okrese Česká Lípa (Pavlovice – 20 ha). V okrese Kladno se v klasech silně napadených rostlin objevovaly zrna se zahnědlými špičkami.
Střední poškození třásněnkami (Thysanoptera) bylo zaznamenáno v okrese Semily (H. Branná).
PŠENICE JARNÍ (RF 83 – 87)
V okrese Kladno se na celých rostlinách (včetně klasů) lokálně objevovalo střední napadení braničnatkou pšeničnou (Mycosphaerella graminicola) a padlím travním (Blumeria graminis).
Střední výskyt fuzarióz (Fusarium spp.) v klasech byl pozorován v okrese Liberec (Pěnčín).
Střední výskyt černě obilné (Cladosporium herbarum) byl zaznamenán v okrese Liberec (Pěnčín).
Lokálně silné poškození celé listové plochy rzí pšeničnou (Puccinia recondita f.sp. tritici) bylo sledováno v okrese Kladno (v porostech se rychle rozšiřovalo).
KUKUŘICE (RF 39 – 65)
Lokálně střední výskyty mšic (Aphidoidea) na okrajích porostů byly zjištěny v okresech Olomouc (Víska u Litovle, Nový Dvůr, Střelice) a Jeseník (Javorník, Bernartice).
První výskyty larev zavíječe kukuřičného (Ostrinia nubilalis) byly zjištěny v okresech Domažlice (Puclice), České Budějovice (Munice, Olešník, Žabovřesky) a Tábor (Vřesce). Silný výskyt zavíječe byl zaznamenán v okrese Louny.
V souvislosti s oteplením byly zaznamenány nálety bázlivce kukuřičného (Diabrotica virgifera virgifera – DVV) do feromonových lapačů na severní Moravě a ve Slezsku – první nálety byly zaznamenány 2.7. v okresech Olomouc (Holice u Olomouce) a Přerov (Oplocany), 3.7. v okresech Přerov (Rokytnice), Opava (Hněvošice, Slavkov), Ostrava (Stará Bělá) a Olomouc (Droždín), 4. – 10.7. na dalších lokalitách v okresech Olomouc (Lutín, Víska u Litovle), Opava (Kylešovice, Vávrovice), Přerov (Nelešovice) a Vsetín (Vysoká), 12.7. v okrese Frýdek-Místek (Palkovice). Dále byly zjištěny první výskyty v lapácích na jižní Moravě – 9.7. v okresech Vyškov (Nížkovice, 3 ks a Nemotice, 4 ks) a Břeclav (Drnholec).
Ve východních Čechách bylo zaznamenáno zaplevelení mračňákem Theophrastovým (Abutilon theophrasti).

LUSKOVINY
HRÁCH SETÝ
(RF 89 – 99)
Lokální střední výskyty padlí hrachu (Erysiphe pisi) byly zaznamenány v okrese Znojmo. Nově se vyskytlo na listech a stoncích v okrese Kladno.
Rez hrachová (Uromyces pisi) se šířila na dosud nesklizených porostech v okrese Kladno.
Antraknóza hrachu (Mycosphaerella pinodes, Ascochyta pisi, Phoma medicaginis var. pinodella) se rozšířila na dosud nesklizených porostech v okrese Kladno a slabě se objevila i na semenech.
Před sklizní byl zjištěn 3 % výskyt obaleče hrachového (Cydia nigricana) v luscích v okrese Plzeň-jih (Lužany) a rovněž v okrese Kladno se v luscích objevily housenky a požerky na semenech.
Silný plošný výskyt dospělců 2. generace listopase čárkovaného (Sitona lineatus) byl zjištěn v okrese Klatovy (Týnec u Hliněného Újezdu).
BOB
Výskyt antraknózy (Ascochyta fabae) byl pozorován v okrese Trutnov (Dubenec).

OLEJNINY
ŘEPKA OZIMÁ (RF 87 – 99)
Střední výskyt alternariové skvrnitosti brukvovitých /černě řepkové/ (Alternaria brassicae) byl zaznamenán na šešulích v okresech Liberec, Jablonec nad Nisou a Česká Lípa (Kravaře). Na severní Moravě a ve Slezsku byl vlivem srážek lokálně zaznamenán nárůst výskytu černí – lokálně až silné výskyty na šešulích a stoncích v okrese Jeseník (Javorník). Silné výskyty byly zaznamenány v západních Čechách.
Lokálně střední výskyt fomové hniloby brukvovitých (Leptosphaeria maculans) byl zaznamenán v okrese Olomouc (Hněvotín, Bystročice, Nový Dvůr, Senice na Hané, Samotíšky).
Nárůst výskytu hraboše polního (Microtus arvalis) byl pozorován v okrese Kladno; lokálně až silné výskyty byly zaznamenávány v okrese Opava.
HOŘČICE (RF 87 – 89)
Lokální střední výskyty housenic pilatky řepkové (Athalia rosae) byly zjištěny v okrese Hodonín (Veselí n. M.).
MÁK (RF 60 – 79)
Výskyty bakteriální listové skvrnitosti máku (Xanthomonas campestris pv. papavericola) byly zaznamenávány na většině ploch v okrese Olomouc.
V různé intenzitě byly zaznamenávány výskyty helmintosporiózy máku (Pleospora calvescens) a plísně máku (Peronospora arborescens) na severní Moravě a ve Slezsku.
Všeobecně až silné výskyty padlí (Blumeria sp.) byly zaznamenávány v okrese Opava.
Až střední výskyty mšice makové (Aphis fabae) přetrvávaly v okrese Rychnov nad Kněžnou.
Ohniskový výskyt larev žlabatky stonkové (Timaspis papaveris) byl zjištěn v okrese Bruntál (Krnov).
Ohniskové silné poškození žírem dospělců krytonosce makovicového (Neoglycianus macula-alba) a výskyt larev v makovicích přetrvávaly v okrese Přerov. V okrese Olomouc (Bystročice, Senice na Hané) byly pozorovány výlezové otvory larev v makovicích.

OKOPANINY
CUKROVKA (RF 35 – 47)
Jednotlivé rostliny se známkami virové žloutenky řepy (BYV – beet yellows virus a BMYV – beet mild yellowing virus) byly nalezeny v okrese Kladno.
První choroby listů jako fómová listová skvrnitost /tečnatka/ (Pleospora betae syn. Phoma betae), přeslenatka (Verticillium albo-atrum) a alternariová skvrnitost (Alternaria tenuis) se objevily hlavně na rostlinách ovlivněných suchem v okrese Kladno.
Ohniskové výskyty housenek můr (Lepidoptera) a požerků byly zaznamenány v okresech Karviná a Přerov; lokálně silnější poškození bylo zaznamenáváno v okrese Nový Jičín; ojediněle silné výskyty byly v okrese Opava.
Střední výskyt štítonoše skvrnitého (Cassida nebulosa) byl sledován v okrese Liberec (Pěnčín).
Lokálně silný výskyt plevelných řep (Weed beet) byl zjištěn v okrese Opava – provádělo se ruční odplevelování. Lokální silné pozdní zaplevelení merlíky (Chenopodium spp.) bylo zjištěno v okrese Olomouc (Náměšť na Hané – Drahošovo, Náklo, Slatinice, Nedvězí, Křelov). Lokálně až silné zaplevelení bylo rovněž zaznamenáváno v okrese Přerov. I přes ošetření porostů herbicidy (měly kvůli suchu nízkou účinnost) bylo v okrese Kladno patrné lokálně silné zaplevelení některých porostů – hlavně heřmánkovci (Matricaria spp.), merlíky, rdesny (Persicaria spp.), ježatkou kuří nohou (Echinichloa crus-galli), ovsem hluchým (Avena fatua), laskavci (Amaranthus spp.), rozrazilem (Veronica sp.) a pcháčem rolním (Cirsium arvense). Ve východních Čechách začínaly přerůstat laskavce, merlíky, ježatka kuří noha a lokálně mračňák Theophrastův (Abutilon theophrasti).
KRMNÁ ŘEPA (RF 39)
Lokálně silný výskyt skvrnatičky řepné (Cercospora beticola) byl zjištěn v okrese Opava (Pusté Jakartice).
BRAMBOR (RF 65 – 87)
Lokálně až střední výskyty hnědé skvrnitosti listů (Alternaria solani) byly zaznamenány v okresech Jihlava a Třebíč; až střední výskyty byly v okrese Olomouc (Těšetice, Senice na Hané, Topolany, Přáslavice); silné výskyty přetrvávaly na zahrádkách v okrese Rychnov nad Kněžnou.
Lokálně byl pozorován nárůst intenzity výskytu plísně bramboru (Phytophthora infestans); výskyty byly sledovány zejména u drobných pěstitelů a na neošetřených nebo nekvalitně ošetřovaných porostech. Lokálně střední výskyty byly zaznamenány v okresech Olomouc (Topolany), Opava a Šumperk u drobných pěstitelů; střední výskyt byl v okresech Strakonice (Předmíř), Pelhřimov (Humpolec), Tábor (Broučkova Lhota) a Písek (Lučkovice, Mirotice, Staré Kestřany); střední až silné výskyty byly zjištěny i na ošetřovaných porostech v okrese Jeseník (Javorník, Bílá Voda), na neošetřovaných porostech v okresech Vsetín, Česká Lípa (u drobných pěstitelů kteří neprováděli postřik – střední výskyt na nati), Chomutov (střední až silný výskyt na nati a až střední výskyt na sklizených hlízách); lokálně silný výskyt u malopěstitelů v okresech Rychnov nad Kněžnou, Břeclav, Hodonín, Jihlava, Třebíč a Znojmo; silný výskyt byl všeobecně plošně zjišťován na neošetřovaných porostech u drobných pěstitelů v západních Čechách a v okrese Louny.
I nadále setrvávají nálety mšic (Aphidoidea) do porostů v okrese Přerov, provádí se insekticidní ošetření množitelských porostů brambor.
První výskyt letních brouků mandelinky bramborové (Leptinotarsa decemlineata) byl zjištěn v okrese Pardubice (Litošice, 10.7.) a na severní Moravě a ve Slezsku. Až střední výskyty larev (větší u malopěstitelů) byly zaznamenány v okresech Jihlava a Třebíč; lokálně střední výskyty byly na produkčních plochách v okrese Frýdek-Místek (Fryčovice); i nadále byly zaznamenávány lokálně střední až silné výskyty na severní Moravě a ve Slezsku; všeobecně střední až silný výskyt byl zjištěn u zahrádkářů v okrese Česká Lípa; lokálně silné výskyty u drobných pěstitelů byly v okresech Olomouc a Opava.

PÍCNINY
VOJTĚŠKA

Lokálně střední výskyty plodomorky vojtěškové (Contarinia medicaginis) byly zaznamenány v okrese Břeclav (Rakvice, Hustopeče, Brod nad Dyjí), až ojediněle silné výskyty byly rovněž v okrese Břeclav (Šitbořice, Vel. Pavlovice, Boleradice).
Lokálně střední výskyt klopušky chlupaté (Lygus rugulipennis) byl pozorován v okrese Břeclav (Morkůvky, Boleradice) – probíhalo ošetřování.

ZELENINA
Lokálně střední výskyt plísně rajčete (Phytophthora infestans) na listech rajčat byl zjištěn v okrese Břeclav (zahrady, malopěstitelé), všeobecně střední výskyt byl u zahrádkářů v okrese Česká Lípa; střední až silný výskyt na listech i plodech u drobných pěstitelů v okrese Chomutov, silný výskyt byl zaznamenán v okresech Louny, Karlovy Vary a Sokolov (neošetřované porosty u drobných pěstitelů).
První výskyt plísně okurky (Pseudoperonospora cubensis) byl pozorován 3.7. v okresech Olomouc (Náměšť na Hané) a Přerov (Kojetín). Výskyty byly zjištěny i na dalších lokalitách v těchto okresech, i v okrese Jeseník.
Zahrádkáři hlásili výskyt plísně cibule (Peronospora destructor) na cibuli v okresech Karlovy Vary a Sokolov.
První výskyty hlízenky obecné (Sclerotinia sclerotiorum) byly zaznamenány na paprikách ve foliovnících v okrese Hodonín (Kyjov).
První výskyty padlí okurkového (Erysiphe cichoracearum) na okurkách a cuketách byly především u drobných pěstitelů v celém okrese Hodonín.
Až silné výskyty septoriové skvrnitosti (Septoria apiicola) u celeru byly zjištěny v okrese Přerov.
Lokálně silný výskyt třásněnky zahradní (Thrips tabaci) na okurkách byl sledován v okrese Břeclav (Drnholec, Valtice).
Silné výskyty molice vlaštovičníkové (Aleurodes proletella) na brukvovité zelenině přetrvaly u drobných pěstitelů v okresech Olomouc, Vsetín a Přerov.
Silné výskyty svilušky chmelové (Tetranychus urticae) na okurkách byly pozorovány v okresech Trutnov (Dvůr Králové n. L. – na zahrádkách) a Přerov.
Až silné výskyty mšic (Aphidoidea) a svilušek (Tetranychidae) na paprikách byly zjištěny v okresech Olomouc a Přerov u drobných pěstitelů.
Střední výskyt květilky cibulové (Delia antiqua) na česneku byl zjištěn v okrese Semily (Jilemnice, Roztoky, Lomnice n. P.) na zahrádkách.
Lokálně silné výskyty plodomorky zelné (Contarinia nasturtii) na brokolici byly zjištěny u drobných pěstitelů v okrese Olomouc (Náměšť na Hané).
Silný výskyt housenek osenice polní (Agrotis segetum) na salátu byl v okrese Teplice (Bžany).
Poškození brukvovité zeleniny housenkami můr (Lepidoptera) bylo zaznamenáno v okrese Frýdek-Místek, nárůst poškození byl zaznamenáván v okrese Přerov, lokálně silné napadení bylo zaznamenáno v okrese Opava a až střední výskyty u drobných pěstitelů byly v okrese Vsetín.
V okrese Ústí nad Orlicí přetrvával střední výskyt slimáků (Limacidae) na zahradách u drobných pěstitelů; v okresech Náchod, Rychnov nad Kněžnou a Hradec Králové byl silný výskyt slimáků a plzáků (Arionidae) na zahrádkách a neudržovaných plochách.

OVOCNÉ DŘEVINY
JABLOŇ
(RF 78)
Střední výskyt padlí jabloně (Podosphaera leucotricha) byl pozorován v okrese Rychnov nad Kněžnou (Týniště n. O.). I nadále byly hlavně u náchylných odrůd zaznamenávány převážně střední, ojediněle silné výskyty na severní Moravě a ve Slezsku.
Ojediněle střední výskyt strupovitosti jabloně (Venturia inaequalis) byl zjištěn v okrese Olomouc (Grygov); lokálně střední až silný výskyt na listech i plodech byl pozorován na neošetřovaných plochách v okrese Chomutov.
Až silné výskyty svilušky ovocné (Panonychus ulmi) byly zaznamenány v okrese Karviná (N. Bohumín).
Střední až silný výskyt obaleče jablečného (Cydia pomonella) byl zaznamenán na neošetřovaných plochách v okrese Chomutov; silný výskyt byl v okrese Louny. Střední výskyty plodů napadených obalečem jablečným byly zjištěny v okrese Olomouc, silné výskyty v okrese Opava. Letový vrchol obaleče byl dle feromonových lapáků v okrese Znojmo dne 4.7.
HRUŠEŇ
Střední až silné výskyty rzi hrušně (Gymnosporangium sabinae) v neošetřovaných výsadbách hrušní byly všeobecně zjišťovány v západních Čechách.
BROSKVOŇ a MERUŇKA
V okrese Přerov byly sledovány výskyty padlí broskvoně (Sphaerotheca pannosa var. persicae) u meruněk a broskví.
Lokálně silné výskyty strupovitosti peckovin (Venturia carpophila) u meruněk byly zjištěny v okrese Opava.
Silné výskyty moniliové hniloby plodů (Monilinia spp.) u drobných pěstitelů byly zaznamenány v okrese Hradec Králové (okolí Hradce Králové) u meruněk a broskví.
SLIVOŇ
Lokálně střední výskyty svilušky ovocné (Panonychus ulmi) u švestek byly zaznamenány v okrese Přerov.
Lokálně střední až silné výskyty mšic (Aphidoidea) byly stále zaznamenávány na severní Moravě a ve Slezsku.
V různé intenzitě stále pokračovaly nálety obaleče švestkového (Cydia funebrana) do feromonových lapáků na severní Moravě a ve Slezsku.
TŘEŠEŇ a VIŠEŇ (RF 87 – 89)
Silný výskyt svilušky chmelové (Tetranychus urticae) na listech byl pozorován v okrese Pardubice (Svinčany, Choltice).
Silné poškození plodů larvami vrtule třešňové (Rhagoletis cerasi) bylo pozorováno v okrese Teplice (Lhenice).

DROBNÉ OVOCE
Laboratorně byl potvrzen výskyt antraknózy jahodníku (Colletotrichum acutatum) na produkčních plochách jahodníku v okrese České Budějovice (Hrdějovice) a Brno-venkov (Moravany).

RÉVA VINNÁ
Lokálně střední výskyt padlí révy (Blumeria necator) přetrvával na hroznech v okresech Břeclav (Němčičky, Velké Pavlovice, Mikulov, Bulhary) a Hodonín.

Zařazeno v Rostlinná výroba