KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Aphid Bulletin č. 20

27/08/07
Státní rostlinolékařská služba Mastná, Belzová

33. týden (13.8. – 19.8.)

Zařazeno v Rostlinná výroba