KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Biopaliva obohatí motorovou naftu již od 1. září

28/08/07
MZe ČR

Tisková zpráva  Praha, 27.srpna 2007

Od 1. září se podle platné úpravy zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, do nafty začne přimíchávat metylester řepkového oleje (MEŘO). Výrobní linku na produkci tohoto biopaliva zítra v ústecké Setuze slavnostně spustí premiér Mirek Topolánek, ministr zemědělství Petr Gandalovič a další hosté. MEŘO je možné využívat v čisté formě jako náhradu nafty nebo ve směsích s motorovou naftou. Ve velké míře je již dnes  využíváno např. v Rakousku, SRN a Francii.
    
MZe prosadilo zavedení povinnosti přimíchávání min. 2 % MEŘO do motorové nafty již od 1. 9. 2007 (původní termín zněl 1. 1. 2008) a tento podíl se zvýší na 4,5 % od 1. 1. 2009. Ministerstvo také připravuje Víceletý program pro uplatňování biopaliv v dopravě v ČR, v jehož rámci se počítá s podporou využívání MEŘO v čisté formě a ve formě vysokoprocentních směsí MEŘO s naftou. Podpory by měly být zavedeny po schválení Evropskou komisí od roku 2009.
 
Přidávání MEŘO do motorové nafty má pozitivní dopad hned v několika úrovních: výrobou MEŘO se zužitkuje nadbytečná produkce řepky pro nepotravinářské účely, sníží se produkce skleníkových plynů, pozitivní ekologické globální efekty má samozřejmě obecně záměna ropných paliv a v lokálním měřítku – tzv. uzavřený koloběh CO2, v němž se při spálení MEŘO se uvolní pouze tolik oxidu uhličitého, kolik absorbovala rostlina z ovzduší při svém růstu.
 
MEŘO je možné využívat v čisté formě jako náhradu nafty nebo ve směsích s motorovou naftou. Ve velké míře je MEŘO využíváno i v dalších zemích EU nejvíce v Rakousku, SRN, Francii. Cíle pro využívání biopaliv obecně stanovuje legislativa EU – do roku 2010 by měly členské státy nahradit 5,75 % prodávaných pohonných hmot biopalivy, nově do roku 2020 by měl závazný podíl náhrady dosáhnout 10 %.
 
MEŘO – methylester řepkového oleje, je v zahraničí také označováno jako „biodiesel“ což však mohou být estery i dalších rostlinných olejů, ne pouze řepkového.
 
Historie výroby MEŘO u nás sahá do 90. let minulého století, tzv. Oleoprogram České republiky byl zahájen v roce 1992.
Na základě odhadu MPO o hrubé spotřebě nafty je odvozeno množství potřebného MEŘO na 307 tis. hl (od září do konce roku), což představuje 76 tis. tun řepky. Pro příští rok opět na základě odhadu MPO jsou vypočtena množství MEŘO: 947 tis. hl, tj. 233 tis. tun řepky. Přimíchávat se bude v podílu 2obj.% z celkového množství nafty uvedené do volného daňového oběhu.
  
Mgr. Ilona Chalupská
ředitelka odboru komunikace

Zařazeno v Aktuálně, Novinky