KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Čas pro vyřízení integrovaného povolení se rychle krátí

17/08/07
MZe ČR

Třetina podniků ještě povolení nemá

Většina z celkového počtu šesti set zemědělských a potravinářských podniků v České republice, kterých se týká povinnost daná zákonem o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC), už obdržela nebo podala žádost o integrované povolení (IP). Počet rozhodnutých žádostí se zvyšuje každým dnem.
 
„Zhruba 200 zemědělských a potravinářských podniků v České republice spadající pod zákon o integrované prevenci a omezování znečištění ale stále integrované povolení nemá. Zařízení provozované bezplatného IP se přitom vystavuje po termínu 30. 10. 2007, který je pro státy EU stanoven v zákoně, sankcím a pokutám. Ty mohou vést až k zákazu provozování a ukončení výrob,“ upozornil ministr zemědělství Petr Gandalovič. 

Celkový stav integrovaných povolení a celý proces IPPC v resortu MZe je monitorován a řešen v úzké spolupráci s hlavním gestorem problematiky,  ministerstvem životního prostředí.
„Společnosti, kterých se zákon IPPC týká, byly o nutnosti podání žádosti o integrované povolení včas informovány. Vždy usiluji o to, aby podniky nebyly obtěžovány zbytečnou byrokracií, ale v tomto případě má životní prostředí přednost.“ Upozornil Gandalovič.
 
Žádost o integrované povolení vyřizuje místně příslušný krajský úřad. Žádosti, které byly podány v letošním roce a které jsou v současné době ve stádiu schvalovacího procesu, ve většině případů úřady zvládnout vyřídit, ohroženy jsou ale neúplné nebo na poslední chvíli podané žádosti.
 
 
Mgr. Ilona Chalupská
ředitelka odboru komunikace

Zařazeno v Aktuálně