KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Jaké by podle Vás mohly být priority předsednictví ČR v EU?

16/08/07
MZe ČR

Praha, 15. srpna 2007

Odborníci na zemědělskou problematiku i farmáři mají možnost se vyjádřit k podkladům pro předsednictví České republiky v EU v prvním pololetí roku 2009 a k nejrůznějším aktuálním tématům v agrárním sektoru, z nichž budou definovány priority našeho předsednictví. Debata je otevřena na stránkách ministerstva zemědělství od dnešního dne do 15. září 2007, aby bylo možno shrnout ohlasy a podklady z této debaty na národní konferenci, která na totožné téma proběhne 25.září.
 
„Podklady k přípravě MZe na předsednictví ČR v EU “, dokument vypracovaný na základě rešeršní studie Výzkumného ústavu zemědělské ekonomiky se zapracováním připomínek MZe, je od dnešního dne vyvěšen na internetových stránkách:
 http://www.mze.cz/index.aspx?discussion=1&act=0
 
„Jedná se o aktualizovaný materiál shrnující hlavní témata, u kterých lze předpokládat, že se stanou součástí projednávané agendy v době předsednictví naší republiky v Evropské unii v prvním pololetí roku 2009,“ říká ministr Petr Gandalovič. „V příštích měsících bude soubor doplněn o simulaci variant řešení a předpokládaných dopadů na české zemědělství, včetně souhrnného hodnocení možných dopadů i po roce 2014. Výstupní materiál se stane podkladem pro formulaci priorit České republiky v agrárním sektoru. Využití najde také při projednávání společného vícerého programu ve čtvrtém čtvrtletí tohoto roku v rámci jednání TRIO, tedy trojice tvořené zemí aktuálně předsedající, státem předsedajícím v uplynulém období a zemí, jíž předsednictví čeká,“ dodává ministr.
 
Odborníci na zemědělskou problematiku i zemědělci mají možnost vyjádřit svůj názor na věci, které se jich bezprostředně týkají. Jejich připomínky mohou přispět k efektivnímu formulování priorit českého předsednictví EU, na případné dotazy do 48 hodin odpoví experti v příslušném oboru.
 
 Mgr. Ilona Chalupská
ředitelka odboru komunikace

Zařazeno v Aktuálně