KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Kraje a obce budou mít možnost vlastnit pozemky pod komunikacemi 

23/08/07
MZe ČR

Tisková zpráva

Pozemkový fond ČR (PF) bude mít v budoucnu možnost bezúplatně převádět spravované pozemky pod silnicemi II. a III. třídy a místními komunikacemi krajům a obcím. Vyplývá to z novely zákona o PF, kterou na dnešním jednání schválila vláda.
 
Pozemkový fond už v současné době převádí pozemky pod dálnicemi a silnicemi I. třídy na Ředitelství silnic a dálnic, a to na základě žádosti nabyvatele, doložené souhlasem ministerstva dopravy. Údržba komunikací II. a III. třídy, které jsou vybudovány na státních pozemcích ve správě PF, je ale pro kraje komplikovaná.
 
O žádosti kraje či obce o převod pozemků musí podle novely rozhodnout zastupitelstvo, které by při jejím podání současně přikládalo, pokud by bylo třeba, schválený geometrický plán vymezující převáděný pozemek. Náklady na případnou identifikaci parcel, včetně oddělovacích geometrických plánů, mají podle návrhu novely hradit kraje a obce ze svých prostředků.
 
Fond v současnosti spravuje asi 430.000 hektarů státní půdy, což je zhruba desetina zemědělského půdního fondu. Pozemky postupně odstátňuje. Vedle bezúplatných převodů zejména vypořádává restituční nároky na náhradní pozemky.
 
 
 
Mgr. Ilona Chalupská
ředitelka odboru komunikace

Zařazeno v Aktuálně, Novinky